Nieuws

GWorkS-model simuleert gewashandelingen in kassen

Gepubliceerd op
22 april 2014

Wageningen UR Glastuinbouw en de leerstoelgroep Agrarische bedrijfstechnologie ontwikkelden een simulatiemodel voor arbeidsprocessen in kassen, het GWorkS-model.

Door wereldwijde concurrentie is verbetering van de arbeidsefficiëntie en innovatie van teelthandelingen ook in de nabije toekomst nodig om de arbeidskosten te beheersen en aantrekkelijke en gezonde arbeid in kassen te bieden. Computersimulatie is een hulpmiddel om het effect van organisatorische en technische maatregelen te bepalen. Hiervoor is het GWorkS-model ontwikkeld.

Simulatie in de rozenteelt

Toegepast in de rozenteelt verzorgt het GWorkS-model de werkplanning op korte termijn en simuleert oogsten, pluizen en buigen van rozen met een beperkt aantal medewerkers en oogstwagens. Er zijn arbeidsscenario’s gesimuleerd met een praktijkscenario als referentie. Oogsten, pluizen en buigen gebruiken ruim 90% van de arbeidstijd in de kas. Het model berekent de arbeidsduur in deze processen goed met 10.9 s per roos in de simulatie tegen 11.5 s in de praktijk.

Besparing

De scenario’s toonden dat arbeidsorganisatie gerelateerde keuzen belangrijk zijn, omdat ze tot 5 s verschil vertonen in de arbeidstijd per gesneden roos voor oogst, pluizen en buigen. Het maximale verschil in arbeidskosten was 7,1 € m-2 per jaar. Het beste scenario toonde een besparing van 4 € m-2 per jaar ten opzichte van de praktijk.

Gerelateerde publicaties