Geautomatiseerde segmentatie van druiventrossen in het verpakkingsproces

Nieuws

Geautomatiseerde segmentatie van druiventrossen in het verpakkingsproces

Gepubliceerd op
22 september 2015

In het Europese PickNPack project werken onderzoekers van de Technologie groep van Wageningen UR Glastuinbouw met behulp van robots en computer vision technieken aan de segmentatie van druiventrossen om tot een accurate kwaliteitsbeoordeling van de druiven te komen.

De Technologie groep houdt zich bezig met de onderdelen computer vision en robotica en richt zich vooral op het automatiseren van de processen. De verwerkingssnelheid en de nauwkeurigheid van de taken in die processen neemt toe. Bijna elk onderdeel in de keten van groei van het gewas tot en met de verwerking in de voedingsindustrie profiteert van de automatisering van deze processen.

Een typische taak van de robot tijdens de druivenoogst is om een tros druiven uit een krat te kiezen, op te pakken en in de verpakking te plaatsen. Om deze taak uit te kunnen voeren moet de robot de steel van de individuele druiventrossen ‘zien’, de tros aan het dikste deel van de steel oppakken en voorzichtig in de verpakking plaatsen. We zijn in staat om de trossen nauwkeurig te detecteren met behulp van RGB-afbeeldingen. Omdat de kleur van de steel vrijwel gelijk is aan die van de druif maken we ook gebruik van de vorm (kromming) op de afbeelding naast de kleurinformatie.

Grapes_1000.jpg

Bij deze automatische stengeldetectie worden stengel segmenten in een afbeelding getoond. Software weet dan uit de losse segmenten de trossteel te definiëren zodat de robot weet waar de steel is zodat deze de tros op kan pakken. Deze software is ook voor de automatische segmentatie van de stengel, bladeren en druif, die nodig is voor de automatische kwaliteitsbeoordeling van de druiven.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Ministerie van Economische zaken en maakt deel uit van Topsector Duurzame technologie en Topsector Agrifood.