Nieuws

Gedeeltelijk vervangen van PAR licht door verrood licht: wat is het effect op tomaten?

Gepubliceerd op
17 november 2017

Het gebruik van belichting in de glastuinbouw is de afgelopen jaren sterk toegenomen, zowel in areaal als intensiteit, met als gevolg een sterke toename van het gebruik van elektriciteit. Een van de voordelen van LED belichting ten opzichte van SON-T belichting is de hogere efficiëntie van de LEDs. Een ander voordeel is het feit dat LEDs licht kunnen afgeven met de gewenste kleur.

In het Carbon-LED project wordt door Wageningen University & Research, Philips, Bayer CropScience, INRA en Startlife gewerkt aan het ontwerpen van energie-efficiënte productiesystemen voor de glastuinbouw, gebaseerd op LED belichting. In het belichtingsseizoen 2016/2017 zijn verschillende tomatenrassen geteeld onder LED belichting met en zonder extra verrood licht. Het extra verrode licht bleek voor alle rassen te leiden tot meerproductie, de mate waarin verschilde per ras.

Het extra verrode licht gaat gepaard met een hoger elektriciteitsgebruik. De vraag is nu in hoeverre het verrode licht ook ingezet kan worden in plaats van een deel van het rood/blauwe PAR licht van de LEDs. Die vraag wordt in het belichtingsseizoen 2017/2018 beantwoord. Bij Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw in Bleiswijk zijn op 20 oktober 2017 tomaten “Progression” en “Extension” geplant die worden belicht met 210 µmol/m2/s rood/blauw LED licht of met 35 µmol/m2/s verrood licht in combinatie met 175 µmol/m2/s rood/blauw LED licht. De vraag is wat deze gedeeltelijke vervanging van PAR licht door verrood licht gaat betekenen voor fotosynthese, assimilatenverdeling, groei en productie.

De informatie die dit experiment gaat opleveren wordt gebruikt in de verdere ontwikkeling van energie-efficiënte teeltsystemen gebaseerd op LED belichting voor de glastuinbouw.