Nieuws

Gedeputeerde Staten kiezen voor Alternatief Bestaande Route

Gepubliceerd op
9 oktober 2020

Het college van Gedeputeerde Staten kiest voor het Alternatief Bestaande Route (ABR) om Wageningen beter bereikbaar te maken. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee onder het kruispunt Nijenoord Allee / Churchillweg, zodat fietsers veilig en vlot de Nijenoord Allee over kunnen steken. De keuze voor het ABR is volgens het college de beste afweging tussen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en milieu. Het ABR zorgt voor een betere doorstroming van auto’s en fietsen.

Met dit besluit komt een einde aan jaren van voorbereiding en discussie en kan voor alle bedrijven, kennisinstituten en inwoners van Wageningen de bereikbaarheid nu daadwerkelijk worden verbeterd.