Gras- en Maismanifestatie Marwijksoord

Nieuws

Gedeputeerde provincie Drenthe op bezoek bij Gras- en Maismanifestatie Marwijksoord

Gepubliceerd op
10 september 2015

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe zal op 17 september een werkbezoek brengen aan de Gras- en Maismanifestatie op proefbedrijf Marwijksoord. De heer Stelpstra is gedeputeerde onder meer voor ruimtelijke ordening, wonen, klimaat en energie, milieu, lucht en bodem en handhaving. Na een rondleiding geeft hij een korte inleiding over het beleid van de provincie Drenthe voor bodem en duurzaamheid en het belang van de landbouwsector.

Tijdens zijn presentatie heeft hij de primeur om het eerste gedeelte te tonen van de promotiefilm over Economische en teelttechnische duurzame maisteelt in Drenthe. De provincie Drenthe is betrokken bij dit project over duurzame maisteelt. De presentatie van gedeputeerde Stelpstra is van 9.30 uur tot 9.45 uur.

Tijdens de demodag zijn er naast de presentatie van het project ‘Duurzame maisteelt’ onder andere ook presentaties over: precisielandbouw en bekalken, gras bemestingsproeven, teelt van mais, maisrassendemo, onderzaai in mais, gebreksziekten en bladschimmelbestrijding.
Bij de workshop Ruwvoer Totaal® is het thema: Meer melk van eigen land en beter scoren in de KringloopWijzer, wat levert het op?

Proefbedrijf Marwijksoord is onderdeel van Wageningen UR, de Gras- en Maismanifestatie is op 17 september van 9.00 tot 17.00 met een doorlopend programma.

Deze dag kan meetellen voor het verlengen van de spuitlicentie (thema teelt, inschrijven tot 13.30 uur).

Op 10 september is voor Zuid- en Midden-Nederland een Gras- en Maismanifestatie op Proefbedrijf Vredepeel van Wageningen UR.