Nieuws

Geef u op voor de studiedag NVTL over ‘Techniek natuurlijk’

Gepubliceerd op
20 januari 2017

De Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) organiseert haar jaarlijkse studiedag op woensdag 8 maart 2017. De dag heeft dit jaar als thema ‘Techniek natuurlijk’. Verschillende inleiders zullen in drie parallelle sessies spreken over innovaties in de glastuinbouwtechniek, teelttechniek en veehouderijtechniek.

De studiedag start met een prikkelende opening door Herman van Bekkem, campagneleider gentech en duurzame landbouw bij Greenpeace. Greenpeace Nederland heeft 5 speerpunten, waaronder duurzame landbouw. Greenpeace stelt dat het huidige industriële landbouwsysteem aan alle kanten rammelt en dat veroorzaakt steeds grotere problemen in zowel binnen- als buitenland. In Nederland gaat het al jaren slecht met vogels en insecten op het platteland. Belangrijke oorzaken zijn het intensieve bestrijdingsmiddelengebruik en de teruggang van natuur op het platteland door intensivering van de landbouw en monoculturen op de akkers. De heer van Bekkem zal ingaan op de vraag hoe kan agrotechnologie kan bijdragen aan een duurzamere landbouw.

Hierop volgen drie parallelle ochtend- en middagsessies met daartussen een lunch (keuze uit totaal 6 sessies). De parallelsessies presenteren actuele informatie rond het thema met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek en stimuleren zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Uiteraard kunt u ook onderdelen van verschillende sessies bijwonen.
Daarnaast geeft de lunch en de borrel veel gelegenheid contacten te leggen of aan te halen.
De NVTL studiedag wordt georganiseerd dóór collega’s, vóór collega’s en daardoor zijn de kosten laag.

Het volledige programma en aanmelden via het agendabericht van deze studiedag.

De NVTL-studiedag WORDT gehouden in Congrescentrum de Wageningsche Berg, Generaal Foulkesweg 96 te Wageningen.
Aanmelden is verplicht.
Wij hopen u allen op 8 maart te mogen begroeten.
Reserveer de datum nu in uw agenda!