Nieuws

Geen effect elektromagnetische straling van telecommunicatie op ontwikkeling kippenembryo’s

Gepubliceerd op
20 december 2016

Volgens geruchten zou een Gsm-telefoon boven bevruchte eieren er al toe leiden dat de helft van de eieren niet uit komt. Een oriënterende proef toonde aan dat dit niet klopt. Vervolgonderzoek toont nu aan dat de elektromagnetische straling van gangbare draadloze telecommunicatie weinig tot geen aantoonbare invloed heeft op de biologische ontwikkeling van kippenembryo’s en de kuikens.

Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University and Research, in samenwerking met TNO Den Haag en Erasmus Universiteit naar de invloed van elektromagnetische velden. Kippenembryo’s worden beschouwd als een goed diermodel voor het onderzoeken van effecten van omgevingsfactoren op levende cellen en weefsels, dus ook voor de mens.

In speciaal geprepareerde broedkasten zijn bevruchte kippeneieren gedurende 22 dagen blootgesteld aan een continue magnetisch veld overeenkomstig met de gangbare niveaus van GSM, DECT, UMTS en WLAN (Wifi). Op 7 en 18 dagen na aanvang van het broedproces is een deel van de bebroede eieren uit de kast verwijderd. De onderzoekers keken vervolgens naar de algemene ontwikkeling van het ei, het gewicht van het embryo en dat van de organen. Ook het uitkomstpercentage van de overige eieren is vastgelegd. In totaal werden er 6 broedrondes gedaan van elk 22 dagen en werden er 18 keer 150 eieren uitgebroed, in totaal 2.700 eieren.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ZonMw. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert ZonMw gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Lees hier de Engelstalige wetenschappelijke samenvatting zoals verschenen in het Bioelectromagnetics Journal.