Nieuws

Geen effecten op honingbijen vastgesteld vlak naast een zendmast

Gepubliceerd op
19 maart 2014

Onderzoek van bijen@wur van Plant Research International in opdracht van de Wetenschapswinkel, (beide onderdeel van Wageningen UR), ZonMw en het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS), heeft geen verschillen laten zien in de ontwikkeling, levensduur en capaciteiten van volken en individuele bijen die al dan niet waren opgegroeid in een kooi die het overal aanwezige elektromagnetische veld (EMV) afschermt. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het Symposium Bijengezondheid 2014 op 22 maart in Wageningen.

Tijdens het onderzoek stonden op 200 meter van een zendmast twintig bijenvolken in twee kooien: een Faraday kooi van twee lagen metaalgaas (geen EMV), en een namaak kooi van twee lagen plastic gaas (wel EMV). Omdat zodra ze vrij buiten gaan vliegen bijen uit beide kooien met elektromagnetische velden worden geconfronteerd, is vooral naar de fasen daarvoor gekeken: ei, larve, pop en jonge bij tot ca. zeven dagen oud. Deze fases spelen zich binnen af, met (plastic kooi) of zonder (metalen kooi) elektromagnetische velden.

Resultaten

  • Percentueel ontwikkelden zich uit de gelegde eitjes evenveel larven, poppen en volwassen bijen
  • Op de dag van ‘geboorte’ wogen de jonge bijen evenveel, en hadden ze een gelijke links/rechts symmetrie (asymmetrie is vaak het gevolg van een slechte ontwikkeling)

Bijen die op de dag van hun geboorte werden gemerkt (acrylverf stipje op hun rug) en in een gastvolk werden overgezet (nu in de ‘gewone’ wereld, met overal EMV), bleken later, ongeacht het volk waarin ze waren opgegroeid, met of zonder EMV:

  • Op een leeftijd van 20 dagen (dan zijn ze op hun best) even goed te kunnen vliegen (snelheid en afstand)
  • In het gastvolk niet eerder te verdwijnen (bijv. door slechte oriëntatie) en even lang te leven

De proefopzet en proefgrootte zijn bedoeld om effecten op individuele bijen te onderzoeken. Op basis van het onderzoek kunnen daarom geen uitspraken worden gedaan op volksniveau.

Bijensterfte

Sinds 2003 is er sprake van een hogere sterfte van bijenvolken tijdens de winter dan voorheen het geval was. Soms wordt EMV genoemd als een mogelijke oorzaak, naast diverse andere mogelijke oorzaken. Uit dit onderzoek zijn daarvoor geen aanwijzingen gebleken, maar invloed van EMV kan ook niet worden uitgesloten.