Nieuws

Geen fosfaatoverschot op Koeien & Kansen-bedrijven

Gepubliceerd op
6 mei 2015

Op de Koeien & Kansen bedrijven is de fosfaatopbrengst van het grasland in 2014 25 procent hoger dan in 2013. Door die hoge gewasopbrengst is het fosfaatbodemoverschot gedaald van 9 kg/ha in 2013 naar -16 kg/ha in 2014. In 2014 oogstten 80 procent van de bedrijven meer fosfaat dan ze volgens de generieke eind norm mochten bemesten. Toch heeft maar 43 procent van de bedrijven een BEP voordeel.

Alleen deze bedrijven hebben de laatste drie jaar meer fosfaat geoogst dan de wettelijke gebruiksnorm. Het behalen van een BEP voordeel is ook voor de Koeien & Kansen bedrijven geen eenvoudige klus.

De Koeien & Kansen bedrijven streven naar een evenwichtssituatie op de bedrijfsbalans voor fosfaat. Er is dan geen verlies door uit- en afspoeling van fosfaat. Dit betekent dat er evenveel fosfaat met melk, vlees en mest wordt afgevoerd als er met voer en (kunst)mest wordt aangevoerd. Het overschot op de balans wordt dan nul. Het fosfaatoverschot op de bedrijfsbalans is gelijk aan het fosfaatoverschot op de bodembalans, omdat er geen fosfaat verloren gaat door emissie. De fosfaat blijft in het systeem en een overschot of een tekort zal in de bodem terecht komen.

Meer informatie

Download hier de volledige notitie met staafdiagrammen van het fosfaatbodemoverschot en fosfaatonttrekking grasland van de 16 Koeien & Kansen-deelnemers: Geen fosfaatoverschot op Koeien & Kansen-bedrijven.