Nieuws

Geen vogelgriep in 10 km zone Kamperveen

Gepubliceerd op
24 november 2014

De PCR-testen die zijn uitgevoerd door CVI Wageningen UR bleven negatief voor vogelgriep van de 32 overige pluimveebedrijven in de 10 km zone in Kamperveen, bemonsterd door NVWA.

Dit betekent dat er in de 10 kilometerzone rondom het eerste besmet verklaarde bedrijf in Kamperveen geen vogelgriep is aangetroffen.

Vorige week vrijdag werd vogelgriep vastgesteld op een bedrijf in Kamperveen. Dit bedrijf is daarom geruimd. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen in totaal 34 bedrijven, waarvan 2 bedrijven binnen 1 kilometer. Op een van deze bedrijven werden bij eenden klinische verschijnselen van vogelgriep geconstateerd, waarop is besloten de 2 bedrijven in de directe omgeving te ruimen.

Zie ook: