Geld verdienen met natuur?

Nieuws

Geld verdienen met natuur?

Gepubliceerd op
7 juli 2015

De samenhang tussen landbouw en natuur staat sterk in de belangstelling. Er wordt niet alleen geld verdiend met agrarische productie, maar tegelijkertijd ook waarde gecreëerd voor en mét de natuur. LEI Wageningen UR geeft de mogelijkheden aan in de digitale tool ‘Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw’.

Economische rendabiliteit in relatie tot natuurinclusieve landbouw is voor veel bedrijven belangrijk. Maar agrarisch natuurbeheer is ook als verdienmodel mee te nemen in een bredere bedrijfsfilosofie: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), publieksbelang en recreatieve toestroom zijn ook belangrijke waarden die natuur en landbouw verbinden. Het aanleggen van natuurranden en stukjes natuur bij overhoeken kunnen naast voordelen voor natuur en landschap ook een positieve invloed hebben op het totale bedrijf: het imago kan verbeteren. Voor bedrijven die naast hun land- en tuinbouwactiviteiten al multifunctioneel zijn, kan dit mogelijk extra klanten trekken of klanten die langer verblijven.

Met de tips aangereikt door de digitale tool kan een bedrijf zich een aantal kernvragen stellen: welk idee met natuur past in het verdienmodel van het bedrijf, welke klanten passen daarbij, en wie kunnen het idee in het netwerk versterken? De digitale tool is géén invuloefening. Sector, aantal hectares, beschikbare tijd en subsidies geven geen kant-en-klaar verdienmodel. Door verschillen in locatie, bedrijfsstructuur en ontwikkelmogelijkheden is het verdienmodel van elk bedrijf uniek.