Nieuws

Gemeente Ede partner van Stichting Alliantie Voeding

Gepubliceerd op
25 november 2016

De gemeente Ede gaat een samenwerkingsverband aan met de Stichting Alliantie Voeding. Op 24 november tekenden zij de overeenkomst. Zowel de gemeente als de Alliantie Voeding maken zich sterk voor gezonde voeding en verhogen van de kwaliteit van leven. Deze samenwerking versterkt het thema ‘gezonde voeding’ in onze samenleving; er kunnen nieuwe projecten opgezet worden.

Het strategische partnerschap is een samenwerking om bij te dragen aan de gezondheid van inwoners van de gemeente Ede. De kennis van voeding en bewegen wordt hierdoor ‘dichtbij’ toegepast. Tegelijkertijd wordt nieuwe kennis ontwikkeld op basis van ervaring in de praktijk. Hiermee bouwt de regio voort op de koploperspositie van Ziekenhuis Gelderse Vallei als Voedingsziekenhuis en zo vormt de regio een rolmodel, zowel nationaal als internationaal. De samenwerking is een concreet voorbeeld waarop de gemeente Ede invulling geeft aan haar voedselbeleid. Door kennis en innovatie over voedsel en de toepassing ervan dragen we bij aan een gezond woon- en leefklimaat voor de inwoners van Ede.

Gezondheid door goede voeding

Burgemeester Cees van der Knaap, Tom van Loenhout, voorzitter Alliantie Voeding en cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte aan Wageningen University & Research en vice-voorzitter Alliantie Voeding tekenden het partnership voor in ieder geval een periode van één jaar met de intentie voor vijf jaar. De gemeente Ede draagt per jaar € 10.000 bij ter bevordering van voedingsprojecten voor gezondheidswinst en ziektepreventie, zowel in de zorgketen als op wijkniveau door het samenbrengen van activiteiten, expertise en netwerken.

Food in de wijken

Vanuit het partnership werken gemeente en Alliantie Voeding samen in projecten die vallen onder het 3-sporenbeleid van het plan "Food in de Wijken" van de gemeente Ede.

  • Uitrol behandelprogramma voor kinderen met overgewicht ('Aan Tafel') vanuit het ziekenhuis naar de eerstelijns gezondheidszorg in de Wijk Veldhuizen.
  • Samen met Wageningen Universiteit en Opella werken we aan het verbeteren van zelfmanagement en ondersteuning van gezonde voedingsgewoontes bij mensen met diabetes.
  • Vanuit het ziekenhuis uitbouwen van de samenwerking met de buurtsportcoaches om een gezonde leefstijl te bevorderen.
  • De ontwikkeling van een basiscursus Gezonde Voeding, op maat gemaakt voor verschillende doelgroepen.

De Alliantie Voeding Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research.