Nieuws

Gemeente Wageningen treedt toe tot Alliantie Voeding in de Zorg

Gepubliceerd op
4 december 2019

De Gemeente Wageningen heeft met de Alliantie Voeding een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de voedingszorg in regio Food Valley te versterken. In een eerste gezamenlijk project krijgen patiënten met lage gezondheidsvaardigheden begeleiding op maat bij een voedingsadvies van NutriProfiel.

De Alliantie Voeding is opgericht door Wageningen University & Research en Ziekenhuis Gelderse Vallei. De nieuwe samenwerking past de kennis van voeding en bewegen ‘dichtbij’ toe. Zo draagt deze bij aan de gezondheid van inwoners van de gemeente Wageningen. De gemeente Wageningen geeft hiermee invulling aan haar beleid gericht op een preventieve aanpak van gezondheidsachterstanden. De ervaringen in de praktijk zullen ook worden geëvalueerd.

Ondertekening

Wethouder Lara de Brito, wethouder Gezondheid, Onderwijs en Voedsel, en Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte aan Wageningen University & Research en vice-voorzitter Alliantie Voeding tekenden de samenwerking voor een periode van drie jaar.

Gezonder eetpatroon

Het eerste gezamenlijke project is ‘Een gezonder eetpatroon met NutriProfiel’. Het innovatieve NutriProfiel geeft voedingsadvies op maat via bloeduitslagen én een digitale voedingsvragenlijst. De dienst is in 2015 ontwikkeld door Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research. In dit nieuwe project krijgen patiënten van Huisartsengroep De Poort uit Wageningen aanvullende begeleiding op maat op basis van hun NutriProfiel-advies. Zo kunnen zij makkelijker aan de slag met het voedingsadvies voor een gezonder eetpatroon. NutriProfiel biedt huisartsen een handvat om voeding bespreekbaar te maken en door te verwijzen naar begeleiding in de wijk. Dr. Janssen van Huisartsengroep De Poort: “Met dit project kunnen we patiënten uit Wageningen beter helpen om de leefstijl te verbeteren en dragen we bij aan preventie”. 

Stichting Alliantie Voeding in de Zorg & Gemeente Wageningen

Alliantie Voeding in de Zorgt zet in op duurzame verankering van voeding en bewegen in de zorgketen. Zo dragen zij bij aan gezondheidswinst en het verhogen van de kwaliteit van leven. Vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei (het Voedingsziekenhuis), Wageningen University & Research en Rijnstate wordt gewerkt aan nieuwe kennis en de toepassing hiervan. Dit netwerk vergroot de innovatiekracht en maakt brede uitrol mogelijk. Samen met Gemeente Ede, Gemeente Wageningen en zorgorganisatie Opella realiseren zij optimale voedingszorg in regio Foodvalley. De Alliantie Voeding is partner in het Nationaal Preventie Akkoord van het ministerie van VWS. NutriProfiel is één van de initiatieven van de Alliantie Voeding. In NutriProfiel werken de laboratoria van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research samen op het gebied van vitamines en voeding.