Nieuws

Genomic management van genetische diversiteit bij dieren

Gepubliceerd op
8 juni 2017

Op het afscheidsseminar ter gelegenheid van de pensionering van Kor Oldenbroek bij Wageningen University & Research werd het handboek met bovenstaande titel gepresenteerd. Hij nam het initiatief voor het schrijven van dit boek met een groep van Europese experts op dit vakgebied. Het initiatief werd gefinancierd door de ERFP, NordGen en het CGN. Wageningen Academic Publishers heeft het boek uitgegeven.

In het boek worden de recent ontwikkelde methoden beschreven om het DNA van dieren te analyseren, zoals SNP-genotypering en Whole Genome Sequencing. Deze methoden bieden grote mogelijkheden voor het conserveren en benutten van de genetische diversiteit binnen diersoorten, zowel tussen als binnen rassen. Deze methoden kunnen gebruikt worden om zeldzame allelen en zeldzame haplotypen op te sporen. Dat zijn belangrijke onderdelen van de genetische diversiteit die we nu willen conserveren om zo nodig later te kunnen gebruiken. In het boek worden “genomics” methoden beschreven om rassen te definiëren en om te kunnen achterhalen welke gebeurtenissen in het verleden de huidige genetische diversiteit binnen een ras beïnvloed hebben. Het management van de genetische diversiteit met “genomics” methoden is uitgewerkt voor het samenstellen en onderhouden van genenbanken en voor populaties van zeldzame rassen met een kleine effectieve populatieomvang. En er is speciale aandacht besteed aan “genomics” methoden voor het management van populaties van dieren met een hoge incidentie van erfelijke gebreken. Het boek is bedoeld voor MSc en PhD studenten en voor professionals en wetenschappers die werkzaam zijn in de fokkerij en in conserveringsprogramma’s.  

Op het seminar werd de inhoud van het boek gepresenteerd in vijf presentaties.