Nieuws

GeoWIJZER - Benchmark voor kwaliteit van ruimtelijke data

Gepubliceerd op
11 oktober 2016

Op korte termijn komt GeoWIJZER beschikbaar. Deze benchmark heeft tot doel om de inrichting en het proces rond de kwaliteit van geodata bij organisaties te meten, te vergelijken en te verbeteren.
Het hogere doel is te zorgen voor een structurele betere datakwaliteit op basis waarvan de organisatie haar analyses, planvorming en beslissingen kan baseren.

Data is een essentiële productiefactor voor organisaties. Organisaties zijn steeds vaker “datagedreven”, dat wil zeggen dat het verzamelen en analyseren van data aan de basis staat van hun bedrijfsstrategie en van hun dagelijkse besluitvorming, bedrijfsvoering en dienstverlening. De kwaliteit en tijdigheid van data is hierop van grote invloed. De vraag naar en het aanbod van data nemen sterk toe. Inzicht in de kwaliteit van data en de bruikbaarheid voor een beoogd doel (“fitness for use”) zijn daarom essentieel.

Binnenkort zal GeoWIJZER als product klaar zijn voor gebruik waarmee organisaties direct kunnen starten met deelname. Dit houdt in dat deelnemers gefaciliteerd worden bij het verwerken en invullen van de inventarisaties om vervolgens de resultaten in vergelijking met andere organisaties te bespreken. De uitkomsten en de besprekingen leiden tot het advies voor verbeteringen.
Om de kracht van benchmarken uit te nutten is het wenselijk met regelmaat de benchmark uit te voeren. Dat levert de deelnemende organisatie zowel een meetbaar leer-en verbetertraject op door de vergelijking met andere organisaties, alsook de absolute
voortgang van de eigen organisatie.

GeoWIJZER is mede gebaseerd op de ervaringen uit de Benchmark Geo van Nexpri. De combinatie van de jaren ervaring van Nexpri met de Benchmark Geo, de kennis en expertise van WUR-EKRD op het gebied van kwaliteit van ruimtelijke data en het brede netwerk van Ruimteschepper hebben geleid tot deze nieuwe Benchmark.