Nieuws

Geslaagd BIS symposium op 14 februari 2019

Gepubliceerd op
27 juni 2019

Op 14 februari 2019 organiseerde Wageningen Environmental Research het jaarlijks succesvolle BIS Nederland Symposium.

Veel aandacht was er voor de actualisatie van de basisproducten voor de Basisregistratie Ondergrond. Zo werd de herziene bodemkaart van Flevoland gepresenteerd en werd een nieuwe technologie toegelicht voor de actualisatie van de geomorfologische kaart. Tjaart Vos van het Programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) wees op het grote belang van samenwerking tussen de verschillende instituten en stakeholders.

Er is tijdens het symposium uitgebreid stilgestaan bij de geologie. De historie van de geologische kartering en de relatie met de BRO werd door onze TNO collega Michiel van der Meulen beeldend verwoord. Ten slotte kon de relatie kunst en wetenschap niet ontbreken. Eind vorig jaar hebben onderzoekers van Wageningen Environmental Research in het veld een stukje vivianiet gevonden. Dit mineraal dat in West-Nederland werd gewonnen in veenmoerassen en in turfsteekgebieden kwam door het verhaal van Annelies van Loon van het Rijksmuseum op een heel andere manier tot leven. Zij liet zien hoe het vivianiet – een goedkoop alternatief voor veel duurdere blauwe pigmenten - met geavanceerde laboratoriumapparatuur op de schilderijen kan worden opgespoord. Onder andere Vermeer en Rembrandt hebben met dit pigment gewerkt.