Nieuws

Geslaagd project “Inteelt en verwantschap bij rashonden”

Gepubliceerd op
7 februari 2014

Het project “Monitoring en sturing van verwantschap en inteelt van hondenpopulaties” is succesvol afgerond. Het project heeft een handboek en software opgeleverd voor fokkers en ras-organisaties.

Livestock Research en het CGN heeft dit project samen uitgevoerd en afgesloten met een symposium op 21 januari 2014. Tijdens dit symposium was er aandacht voor het handboek en de ontwikkelde software. Deze gebruiksvriendelijke software is speciaal ontwikkeld voor bestuurders en fokkers van de vele hondenrassen. Dit programma is instaat om de verschillende populaties te monitoren, het genetische management te sturen en de volgende generaties te selecteren. Hiermee kan vervolgens gericht maatregelen worden genomen om de welzijns- en gezondheidssituatie in een hondenras te verbeteren.  

Gezondere rashonden

Dit project is door Livestock Research uitgevoerd in opdracht van en in nauwe samenwerking met De Raad van Beheer op kynologisch gebied en het Ministerie van Economische Zaken. Op het symposium heeft Kor Oldenbroek de mogelijkheden en noodzaak laten zien om problemen bij rashonden met fokkerij aan te pakken. De mogelijkheden van de software werden gedemonstreerd in een duo-presentatie door Jack Windig van Livestock Research en Laura Roest van de Raad van Beheer. De opdrachtgevers gaven hun visie op de problematiek en aanpak daarvan. Duidelijk is dat er de afgelopen jaren stappen zijn gezet om de problemen in de rashondenwereld aan te pakken. De komende jaren zal er verder gewerkt moeten worden om gezamenlijk te komen tot gezondere rashonden.

Een verslag van het symposium en de presentaties zijn te vinden op www.raadvanbeheer.nl.

Het boek kan in pdf vorm gratis gedownload worden.