Nieuws

Geslaagd symposium over bodemkundig informatiesysteem

Gepubliceerd op
19 maart 2019

Op 14 februari 2019 organiseerde Wageningen Environmental Research het jaarlijks succesvolle BIS Nederland Symposium. Veel aandacht was er voor de actualisatie van de basisproducten voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Zo werd de herziene bodemkaart van Flevoland gepresenteerd en werd een nieuwe technologie toegelicht voor de actualisatie van de geomorfologische kaart. Tjaart Vos van het Programmabureau BRO wees op het grote belang van samenwerking tussen de verschillende instituten en stakeholders.

Bodem- en geomorfologische kaart

De bodemkaart van Flevoland is in 2017-2018 volledig herzien. Ten opzichte van de eerste kartering die kort na de drooglegging heeft plaatsgevonden, zijn er behoorlijk wat veranderingen op de kaart aangebracht (WOt-technical report 143). Tijdens het symposium is de aandacht ook gevestigd op de actualisatie van de geomorfologische kaart. Deze kaart maakt ook onderdeel uit van het bodemkundig informatiesysteem (BIS). Via nieuwe technologie (machine learning) kan de actualisatie aanzienlijk worden versneld. De eerste resultaten met deze nieuwe techniek zijn veelbelovend.

Geologie

Naast bodemkudige informatie is er nog meer te beleven bij de Basisregistratie Ondergrond. Er is uitgebreid stilgestaan bij de geologie. De historie van de geologische kartering en de relatie met de BRO werd door onze TNO-collega Michiel van der Meulen beeldend verwoord.

Kunst en wetenschap

Ten slotte kon de relatie kunst en wetenschap niet ontbreken. Eind vorig jaar hebben onderzoekers van Wageningen Environmental Research in het veld een stukje vivianiet gevonden. Dit mineraal dat in West-Nederland werd gewonnen in veenmoerassen en in turfsteekgebieden kwam door het verhaal van Annelies van Loon van het Rijksmuseum op een heel andere manier tot leven. Zij liet zien hoe het vivianiet – een goedkoop alternatief voor veel duurdere blauwe pigmenten - met geavanceerde laboratoriumapparatuur op de schilderijen kan worden opgespoord. Onder andere Vermeer en Rembrandt hebben met dit pigment gewerkt.

Lees meer in dit dossier