Geslaagd werkbezoek Cater with Care

Nieuws

Geslaagd werkbezoek Cater with Care

Gepubliceerd op
19 februari 2015

Vertegenwoordigers van 10 organisaties brachten 12 februari een werkbezoek aan Cater with Care, een initiatief van de Alliantie Voeding. Ontwikkelingen en inzichten uit Cater with Care over de aanpak van ondervoeding werden gedeeld. Ook werden wensen voor de toekomst besproken. Cater with Care wil de eiwitinname van ouderen tijdens en na ziekenhuisopname verhogen, met als doel een beter herstel.

Diverse organisaties die actief zijn op het gebied van ondervoeding waren uitgenodigd. Afgevaardigden van het Ministerie van VWS, Menzis, UMCG, VUMC, Voedingscentrum, Nederlandse Vereniging van Dietisten, Sodexo, Mezzo, het Landelijk Overleg Cliëntenraden en het RIVM werden ontvangen door Menrike Menkveld, manager Alliantie Voeding. Zij benadrukte dat het project inzet op kwaliteit van leven van ouderen, door de inzet van smakelijke eiwitrijke en eiwitverrijkte basisvoeding. Nieuw ontwikkelde producten worden transmuraal toegepast.

Kennisdelen

Tijdens dit werkbezoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn eerste bevindingen van Cater with Care gedeeld. Herman Peppelenbos, Wageningen UR en projectmanager  van Cater with Care riep op om in te zetten op bewustwording:  ’Kennis over ondervoeding en de rol van eiwitten is heel laag.’ Vervolgens werd de effectiviteitsstudie toegelicht door Nicole de Roos, onderzoeker aan Wageningen Universiteit en André Janse, klinisch geriater in Ziekenhuis Gelderse Vallei.  Patiënten krijgen in de studie een eiwitrijk dagmenu, zowel tijdens ziekenhuisopname als tot 12 weken na ontslag. Aansluitend op de presentaties werden de deelnemers rondgeleid in de keuken van het maaltijdserviceconcept At Your Request® en werd een bezoek gebracht aan  de onderzoekskamer waar fysiek functioneren en spierkracht wordt gemeten bij de deelnemers.

Wensen voor de toekomst

Tijdens de ‘Ronde Tafel’ werden wensen voor de toekomst bediscussieerd. Diverse deelnemers gaven aan dat de Cater with Care aanpak zowel curatief als preventief kan worden ingezet. Om de producten thuis te kunnen gebruiken is bovendien aandacht nodig voor de distributie van producten. Wellicht door het inzetten van een bezorgservice? Of via afstemming met gemeenten, die nu grotere rol hebben in het bevorderen van de kwaliteit van leven? Wineke Remijnse (NVD en Stuurgroep Ondervoeding) gaf aan dat de Stuurgroep Ondervoeding een campagne gaat opzetten op het vlak van bewustwording. Ook werd gediscussieerd over de kosten van ondervoeding en de baten van de inzet van eiwitrijke en eiwitverrijkte voeding. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het doen van meer onderzoek. De huidige richtlijnen zijn op basis van consensus gevormd. Onderzoek kan bijvoorbeeld duidelijk maken hoeveel extra eiwit optimaal is. ‘Tegelijkertijd kunnen we niet stilstaan’, aldus Janse. ‘De groep van kwetsbare, ondervoede ouderen met verlies aan spierkracht groeit’, vulde hij aan.  ‘We kunnen nu al kennis over voeding en bewegen direct toepassen in de zorg. Wij geven nu bij ontslag vaak al tips mee’. De vragen en suggesties uit de 'Ronde Tafel' zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in het project Cater with Care, dat tot eind 2015 loopt. Verdere samenwerking tussen de diverse organisaties in Nederland kan helpen ondervoeding in Nederland effectief aan te pakken

Cater with Care

Het project Cater with Care startte drie jaar geleden op initiatief van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. In Cater with Care wordt samengewerkt door Heinz, Carezzo, Wageningen Universiteit, Sodexo, NIZO, Pure4You en de Stichting promotie kalfsvlees. Het doel van Cater with Care is het ontwikkelen van een gevarieerde smakelijke, eiwitrijke en eiwitverrijkte basisvoeding en vernieuwende diensten voor ouderen met (risico op) ondervoeding.Ondervoeding is een serieus gezondheidsprobleem onder Nederlandse ouderen. Uit onderzoek blijkt dat 35% van de Nederlandse ouderen die thuiszorg ontvangen ondervoed zijn. In ziekenhuizen en andere zorginstellingen is 30-40% van de met name oudere volwassenen ondervoed of loopt risico hierop. Cater with Care wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van GO/EFRO