varkensvoeding in de praktijk, 1-daagse cursus

Nieuws

Geslaagde cursus rundveevoeding

Gepubliceerd op
15 december 2016

Dinsdag 29 en woensdag 30 november heeft de cursus rundveevoeding plaatsgevonden en was met 23 deelnemers wederom goed gevuld. In dit artikel een kort verslag van het programma en nabeschouwing.

Programma overzicht

Het programma werd geopend door cursusleider, prof.dr.ir. Jan Dijkstra, die gedurende twee dagen diverse interessante sprekers aan- en afkondigde. Hieronder vindt u een overzicht van het programma, met Nederlands als voertaal:

Dinsdag 29 november 2016
- Management gedurende de meest kritische periode van de introductiecyclus (Drs. Kees Peeters, DGC Twente Wierden)
- Voeding en gezondheid bij melkkoeien (Drs. Dick de Lange, DAP De Horst)
- Op nutriënten gebaseerde voederwaardering (Ir. Robert Meijer, ForFarmers)
- Eiwitverwerking door herkauwers (Dr.ir. Wilfried van Straalen, Schothorst Feed Research)
- Levensduur: voer voor oude koeien (Drs. Roselinde Goselink, Wageningen Livestock Research)

Woensdag 30 november 2016
- Voeding en fosfor benutting: hoe gaan we om met een fosfaatoverschot? (Wiebren van Stralen, LTO Noord)       
- Vetmetabolisme en melkvetzuurpatroon bij rundvee (Prof.dr.ir. Veerle Fievez, Universiteit Gent)
- Verminderen van methaanuitstoot op melkveebedrijven (Dr.ir. Jan Dijkstra, Wageningen University & Research)
- Rondleiding praktijkbedrijf
- Case study (Rantsoen melkvee) en discussie (Ing. Aart Malestein, V.O.F. Veevoeding Adviesbureau)

Beide dagen werden afgesloten met een borrel. Deelnemers aan het programma maakte goed gebruik van de ruimte tot interactie in het programma, sprekers werden hierdoor uitgedaagd en levendige discussies ontstonden. Rundveevoeding is en blijft een relevant onderwerp, bleek niet alleen tijdens de dagen zelf maar sprak ook uit de evaluatie.

Ervaringen van deelnemers

De cursus heeft ruimschoots voldaan aan de verwachtingen van deelnemers. Hierbij werden met name de kwaliteit van de lezingen en het niveau gewaardeerd, evenals de verdeling van wetenschap en praktijk: -"Prima onderwerpen en goed programma”. & - "Goede combinatie van wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepasbaarheid”

Cursist Fleur Aarsse, Technical Manager Barentz Animal Nutrition: “Met veel plezier heb ik de cursus Rundveevoeding van Wageningen Academy gevolgd. Voor mij was dit een goed moment om mijn kennis over de rundveevoeding een flinke boost te geven. De groep was divers, van aan de ene kant ‘beginnende’ mensen tot de ‘oude rotten’ in het vak. De sprekers hebben ontzettend veel kennis en kunnen goed schakelen tussen de verschillende kennisniveaus van de deelnemers tijdens de discussie! De tweedaagse cursus bevatte goede, zeer up to date onderwerpen met veel praktische invalshoeken. Een goede cursus en zeker een aanrader!”

Behoefte aan meer kennis?

De cursus Rundveevoeding is een jaarlijks terugkerende cursus. Een verdiepende cursus wordt 2-jaarlijks aangeboden in de 4-daagse cursus Advances in Feed Evaluation Science. Daarnaast bieden we nog enkele gerichte cursussen aan op het gebied van rundvee, zoals de cursus Verlenging levensduur melkvee en Successful Dairy heifer rearing: Feeding and management. Mocht een specifieke kennis vraag hebben binnen uw bedrijf of organisatie, dan is een maatwerktraject in plaats van een open cursus een aanrader.

Algemene informatie

De cursus rundveevoeding is een jaarlijks terugkerende cursus. Geïnteresseerden voor de volgende editie, verwacht in het najaar van 2017, kunnen vrijblijvend interesse tonen op onze website. Bij het bekend worden van de exacte nieuwe cursus datum, wordt u als eerste ingelicht en heeft u een voorrangpositie voor inschrijving van de cursus.

Heeft u vragen? Neem contact op met programmamanager Maarten van Rees. Meer informatie over de cursus vindt u hier.