Nieuws

Geslaagde themamiddag over een goede start voor vleeskuikens

Gepubliceerd op
19 juni 2014

Op 11 juni 2014 organiseerde Wageningen UR Livestock Research een themamiddag vleeskuikens getiteld: ‘Good start = Excellent finish’. De presentaties zijn nu beschikbaar.

Het is duidelijk een onderwerp dat in de belangstelling staat in de praktijk, gezien de deelname van veel pluimveehouders, voerfabrikanten, mensen vanuit de broederij, fokorganisaties, studenten, en andere betrokkenen in de pluimveesector.

Tijdens de middag in Wijchen werden vijf onderwerpen besproken. Jan van Harn (Livestock Research) presenteerde resultaten van een onderzoek naar het effect van grondeieren op de broedresultaten en de prestaties van de vleeskuikens. Vervolgens gaf Hilko Ellen (Livestock Research) een uiteenzetting over de benodigde minimumventilatie bij open en gesloten verwarmingssystemen bij vleeskuikens, waarna Henk Rodenboog (De Heus Voeders) de resultaten van het onderzoek van Hilko in het juiste praktische perspectief zette.

Deze middag heeft mij weer laten zien dat er volop kansen zijn om de vleeskuikensector naar een hoger plan te tillen

Na de pauze was het de beurt aan Klaas Knol (Agrifirm Feed) om uitgebreid verslag te doen van zijn ervaringen met het innovatieve vleeskuikenhouderij systeem “Optimum Vita”, wat nu gedurende een jaar lang in gebruik is. De middag werd afgesloten door Sander Lourens (Livestock Research) met het onderwerp “Gezonde kuikens in gezonde pluimveeketens”.

Al met al een boeiende middag met interessante lezingen. “Deze middag heeft mij weer laten zien dat er volop kansen zijn om de vleeskuikensector naar een hoger plan te tillen”, aldus een van de deelnemers.

Download de presentaties