Nieuws

Gewasstructuur Tomaat

Gepubliceerd op
23 september 2015

Een tomatengewas is in zijn ontwikkeling te sturen met planttype, klimaat, watergift en bemesting. Bij de gewasverzorging kun je deze vervolgens manipuleren met bladplukken en met het snoeien van trossen. In het project Het Nieuwe Gewas blijken deze laatste maatregelen een sterk effect op de verdeling van de assimilaten te hebben.

Door meer bladeren in een jong stadium te verwijderen gaan er minder assimilaten naar het blad en meer naar de vrucht. Dit is een aansprekend resultaat, dat we in het komende belichtingsseizoen in een project waarin we één van de behandelingen van het afgelopen jaar herhalen nogmaals willen zien. In het vervolgproject willen we onderzoeken hoe de fysiologische processen; ademhaling van bladeren en vruchten, fotorespiratie en transport en verdeling van assimilaten veranderen door de bladplukstrategie in combinatie met de leaf area index (het blad oppervlak per m2). Het gaat erom dat we de processen beter begrijpen. Is het gedrag in de winter met assimilatiebelichting anders dan in de zomer als er veel natuurlijk licht is? Voor de praktijk heeft verschil in gewasmanagement gevolgen als we jaarrond zowel belichte als onbelichte tomaten willen produceren. Voor elk seizoen moet de teler de juiste maatregelen nemen.

Het project wordt gefinancierd door Ministerie van EZ en Kas als Energiebron.