Gezamenlijke voorstellen Club van 100 uitgewerkt en ingediend

Nieuws

Gezamenlijke voorstellen Club van 100 uitgewerkt en ingediend

Gepubliceerd op
14 september 2015

Samen met de begeleidingscommissies uit de leden van de Club van 100 zijn vier onderzoeksvoorstellen uitgewerkt en ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Wageningen UR Glastuinbouw heeft de Club van 100 opgericht om toeleveranciers in de glastuinbouw laagdrempelig toegang te geven tot de expertise van Wageningen UR Glastuinbouw en mede te laten bijdragen aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in de glastuinbouw.

In juni kwamen de leden bij Anthura bij elkaar om de conceptvoorstellen te bespreken en te besluiten over de definitieve uitwerking. Uit de leden werden Ann Beekenkamp van Beekenkamp Plants en Mr. T. Elzenga, de voormalig burgemeester van Naaldwijk en Veenendaal, en thans voorzitter van de beheerstichting Loswal ‘De Bonnen’, gemachtigd om de formele indiening en samenwerkingsovereenkomst namens de leden te ondertekenen.

De vier voorstellen zijn gericht op verschillende onderwerpen:

  • ontwikkeling van een app voor het bepalen van de uitstralingsverliezen van kassen
  • verdiepend onderzoek over het meetbaar maken van plantweerbaarheid
  • onderzoek naar de invloed van blauw licht om de gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen
  • een next generation bemestingsadvies tool ontwikkelen voor recirculerende teeltsystemen.