Nieuws

Gezocht: partners voor innovatiewedstrijd Design the Ultimate Urban Greenhouse

Gepubliceerd op
5 september 2017

Ontwikkel de ‘urban greenhouse’ van de toekomst. Dat is de inzet van de innovatiewedstrijd die Wageningen University & Research vanaf najaar 2017 organiseert. Teams van studenten van over de hele wereld kunnen deze uitdaging aangaan. Overheden, bedrijven en non-profitorganisaties die zich willen aansluiten als partner of gerichte onderzoeksvragen hebben, zijn van harte welkom.

‘Wij geloven in stadslandbouw’, zegt Rio Pals, coördinator van de Student Challenge. ‘Stadslandbouw zal het wereldvoedselprobleem niet oplossen, maar kan de problemen rond voedselvoorziening in grote steden wel verlichten. Daarnaast is het goed voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in een stad en kan het voor mensen een stimulans zijn om gezonder te eten. We willen bijdragen aan gezonde en duurzame steden door stadslandbouw naar een hoger plan te tillen. Dat doen we door partijen die perspectief zien in stadslandbouw te voeden met innovaties en nieuwe concepten.’

Studenten uit de hele wereld

De challenge staat open voor universitaire en hbo-studenten van over de hele wereld. Aan hen de opdracht een kas of een vertical farm te ontwerpen die professionele voedselproductie naar een stedelijke omgeving brengt en inwoners stimuleert tot duurzame productie én consumptie van gezond voedsel. Pals: ‘De ideeën moeten zo circulair mogelijk zijn in termen van water, energie, CO2, nutriëntengebruik en met een gering aantal ‘foodmiles’. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kas en de bijbehorende productiesystemen echt een sociale bijdrage leveren aan de wijk. Ten slotte moeten de studenten zorgen voor een goed onderbouwde businesscase. We willen innovatieve inzendingen die technisch, sociaal en economisch haalbaar zijn.’

Gemeenten, bedrijven, non-profitorganisaties

Voor de challenge zoekt Pals partners die vanuit verschillende perspectieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van stadslandbouw: ‘We zijn in gesprek met gemeenten die in de challenge een kans zien om stadslandbouw in eigen stad een impuls te geven. Daarnaast verbinden we ons graag aan private partijen die kansen zien, zoals energiebedrijven, kas- en tuinbouwbedrijven en logistieke partners. En tot slot willen we graag het gesprek aangaan met non-profitorganisaties die kunnen helpen bij de sociale of milieutechnische inbedding van stadslandbouw. Iedere bijdrage is welkom, van sponsoring tot het beschikbaar stellen van kennis en expertise. In ruil daarvoor ontvangen zij inspirerende, haalbare concepten en innovaties voor stadslandbouw. Bovendien komen zij in contact met ambitieuze, getalenteerde studenten die straks toetreden tot de arbeidsmarkt.’

Winnaar augustus 2018 bekend

Studententeams kunnen zich in oktober 2017 aanmelden. Binnenkort gaat er een digitaal platform online waarop zij contacten kunnen leggen en interdisciplinaire teams kunnen vormen. Later in het jaar org­­­aniseert Wageningen University & Research een matchmaking event voor studenten en partners van de challenge. Eind augustus 2018 staan de teampresentaties gepland en kiest de jury het winnende idee. De hoofdprijs? Pals: ‘Ik mag er nog niet veel over zeggen, maar ons streven is dat het winnende idee er echt komt.’

Wilt u zich als sponsor, kennispartner of facilitator aansluiten bij de Urban Greenhouse Challenge? Neem dan contact op met Rio Pals.