Nieuws

Glastuinbouw meest innovatieve sector; voor veehouders is dierenwelzijn belangrijkste motief bij vernieuwing

Gepubliceerd op
6 februari 2018

Het aandeel innovatieve land- en tuinbouwbedrijven blijft de laatste jaren redelijk stabiel op een niveau tussen de 1 en 2%. In 2015 kon 1,2% van de bedrijven als innovatief worden bestempeld; de glastuinbouw kende het hoogste aandeel. 11% van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven behoorde in 2015 tot de innovatoren en vroege volgers. Dit voldoet aan de streefwaarde van 10% gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

table1.png

Innovatieve bedrijven voeren als eerste een nieuwe techniek in de bedrijfsvoering door of ontwikkelen nieuwe producten. De bedrijven die vrij snel na de innovatoren de nieuwe technieken gaan gebruiken worden de vroege volgers genoemd. In de plantaardige sectoren is het verlagen van de kostprijs het meest genoemd als reden om te vernieuwen op het bedrijf. In de dierlijke sectoren is dit ook een belangrijk motief, echter is het verbeteren van het dierenwelzijn en –gezondheid nog belangrijker.

table2.png

Financiering vinden voor innovaties blijft een uitdaging. Een mogelijkheid om vernieuwingen te financieren is gebruikmaken van crowd funding. De deelnemers van de Innovatie-enquête zijn in meerderheid wel bekend met deze financieringswijze, maar maakten er vrijwel geen gebruik van.

Innovaties en ontwikkelen rondom vernieuwingen in de land- en tuinbouw worden gemeten met de Innovatie-enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van LNV. In 2015 deden ruim 1.000 ondernemers aan de enquête mee. Vanaf 2018 wordt de enquête sneller uitgevoerd. Dit betekent dat de Innovatiemonitor aan actualiteit wint en sneller inzicht geeft in de innovatoren per sector.