Nieuws

Wageningen belangrijke innovatiepartner op Global Forum for Innovations in Agriculture

Gepubliceerd op
17 februari 2015

Als ‘World Award Winning sustainable agriculture event’ presenteert het ‘Global Forum for Innovations in Agriculture’ (GFIA) zich aan de buitenwereld. Met 40 ministeriële delegaties en veel topmensen uit de agrifood wereld is het inderdaad een beurs en conferentie waar veel innovaties worden gepresenteerd op vele gebieden. Als innovatiepartner is Wageningen UR betrokken bij de organisatie van de conferentie en zet in op belangrijke thema’s als eetbare stad, voedselverspilling, efficiënt watergebruik en klimaatbestendige landbouw.

Voedselverspilling

Ruim een derde van het geproduceerde voedsel wordt niet geconsumeerd, maar gaat verloren. In nauwe samenwerking met organisaties in binnen- en buitenland zet Wageningen UR in op een vermindering van het voedselverlies. Daarbij gaat het niet alleen om het verminderen van het voedsel wat consumenten weggooien (de belangrijkste oorzaak in westerse landen), maar ook om maatregelen bij de oogst, opslag en het transport van de producten. Wageningen UR coördineert het Postharvest Network dat ondernemers steunt bij het zoeken naar de juiste technieken en oplossingen voor hun specifieke producten. Andere landen zijn daarnaast vaak geïnteresseerd in de Nederlandse ervaring in het opzetten van een goed functionerend agro-logistiek netwerk. Een andere belangrijke route om voedselverspilling te voorkomen is het benutten van reststromen en voedselverliezen. Niet alles van een tomatenplant is eetbaar, maar van de pulp van de stengels en bladeren kunnen weer bakjes gemaakt worden voor het transport van de tomaten. Of het omzetten van voedselresten naar veevoer, en zo zijn er tal van voorbeelden te geven van het herwaarderen van reststromen.

Eetbare stad

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad en dit percentage zal naar verwachting nog verder toenemen tot 70 procent. Om de stad ook in de toekomst van voedsel te blijven voorzien wordt gewerkt aan technieken en systemen waarbij bestaande kennis uit glastuinbouw van belang is. De Nederlandse glastuinbouw speelt hierin een leidende rol. Systemen als verticale landbouw, ‘indoor’ systemen of daktuinen zijn veelal gebaseerd op technieken uit de glastuinbouw. Met LED-lampen, exacte afgifte van benodigde elementen als water, nutriënten, en efficiënte energieprogramma’s ontstaan duurzame systemen die de voedselvoorziening voor de stadsbewoners in de toekomst gaan regelen.

Water

Ruim 40 procent van de landbouw wereldwijd wordt geïrrigeerd. Met het huidige waterverbruik en de groeiende wereldbevolking zal watertekort een steeds groter probleem worden. Ook in de landbouw, waar een steeds groter areaal heeft te kampen met verzilting (6 procent wereldwijd, oplopend tot 40 procent in specifieke droge gebieden). Onderzoekers in Wageningen kijken niet alleen naar efficiënter watergebruik, maar bekijken water als element in veel grotere systemen. Elke regio vraagt om een eigen specifieke oplossing met andere systemen, gewassen, irrigatietechnieken, watervervuiling en zuivering etc. In de zoektocht naar een goede oplossing wordt vooral gekeken naar de potentie van aardappel, omdat dit gewas een steeds belangrijkere rol speelt in de wereldwijde voedselvoorziening. Bovendien is de potentie van aardappelteelt in verzilt milieu veelbelovend.