Nieuws

Goed beheer van veengronden belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan

Gepubliceerd op
25 maart 2015

Veengronden op het noordelijk halfrond zijn belangrijke gebieden van koolstofopslag (tot wel 500 gigaton). Door exploitatie van deze gronden en de daarmee gepaard gaande waterstandsdaling kunnen deze koolstofvoorraden als CO2 in de atmosfeer terecht komen en een belangrijke bijdrage aan de broeikasgasbalans en de opwarming van de aarde leveren. Een goed beheer van deze terreinen is dan ook essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

Het effect van natte veengronden op de broeikasgasbalans is tweeledig. Behalve CO2 wordt er ook methaan uitgestoten, tot wel zo’n 30% van de totale methaanemissie op aarde. Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan CO2. Methaanemissies echter zullen juist verminderen bij de exploitatie van veenterreinen.

Effect van veengronden op broeikasbalans

Een internationale groep van wetenschappers waaronder onderzoekers van de Vrije Universiteit (Ko van Huissteden, Han Dolman) en Wageningen University (Elmar Veenendaal, Arina Schrier – Arina is inmiddels werkzaam bij Wetlands International) heeft nu met behulp van metingen en modelberekeningen ingeschat wat de mogelijke effecten van de exploitatie van veengronden op het noordelijk halfrond kunnen zijn op de broeikasgasbalans en daarmee op toekomstige klimaateffecten.

Z3 028.jpg

“Een van de belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek is dat de koolstofopslag van natte veengronden het wat betreft de klimaateffecten wint van de methaanuitstoot,” zegt Elmar Veenendaal. “De winst van het verminderen van de methaanuitstoot is dus onvoldoende om de extra CO2-uitstoot te compenseren.” Ook ontdekten de onderzoekers dat het omzetten van veengronden in landbouwgrond zo ongeveer het slechtst denkbare scenario is als het om klimaateffecten gaat.

Verantwoordelijkheid bij landgebruikers van veenterreinen

De resultaten van de studie, die vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS, helpen met het verbeteren van de klimaatscenario’s van het IPCC. Ko van Huissteden vult aan: “Daarnaast maken onze resultaten duidelijk dat er een directe en grote verantwoordelijkheid ligt bij de landgebruikers van veenterreinen om deze zo klimaatneutraal als maar enigszins mogelijk is te beheren en de CO2-uitstoot en bodemverlies tegen te gaan.”

Download artikel