Goed risicomanagement steeds belangrijker voor voortbestaan land- en tuinbouwbedrijven

Persbericht

Goed risicomanagement steeds belangrijker voor voortbestaan land- en tuinbouwbedrijven

Gepubliceerd op
17 december 2014

Het gemiddelde inkomen in de land en –tuinbouw is in 2014 geraamd op € 35.000; een daling van 20% ten opzichte van 2013. Deze daling wordt met name veroorzaakt door prijsdalingen van de producten, ondanks dat de kosten voor veevoer en energie zijn gedaald. Hiermee zit het gemiddeld inkomen op het niveau van 2006 en 2007. Echter, de omzet die nodig is om dit inkomensniveau te realiseren is in alle land- en tuinbouwsectoren flink toegenomen, zo niet verdubbeld.

Dit betekent dat een kleine verandering in volume niet alleen kan resulteren in sterke prijsschommelingen maar door de lage marge ook  forse inkomensmutaties tot gevolg hebben. Dit vraagt om een grotere weerbaarheid van bedrijven, en vereist daarmee meer aandacht voor risicomanagement van de ondernemer.

Algemeen directeur LEI Wageningen UR, Laan van Staalduinen: “We zien al een tijd een trend van toenemende schommelingen in opbrengstprijzen voor agrarisch ondernemers. Daarmee wordt het voor de ondernemers van steeds meer belang om aan risicomanagement te doen”

De land- en tuinbouw werd van oudsher breed ondersteund door prijsbeleid. Vanaf de jaren negentig heeft een geliberaliseerd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gezorgd voor grotere prijsschommelingen. Prijsvorming is dan afhankelijk van aanbod en vraag. In grafieken over een langere termijn is duidelijk te zien dat de prijzen vanaf 2007 enorm zijn gaan fluctueren, en daarmee het inkomen van de agrarisch ondernemer. Dit betekent dat risicomanagement een steeds belangrijker onderdeel is van ondernemerschap. Daarnaast is een visie van de ondernemer op risicomanagement ook steeds een grotere voorwaarde voor externe financiering.

Risico zit in een slechte oogst, in te goede oogsten en dus een te groot aanbod, geopolitieke beslissingen met gevolgen voor de sector (Rusland) , dierziekten (vogelgriep) en in persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte). Om risico’s tijdig te herkennen en beheersbaar te maken is structureel aandacht nodig voor risicomanagement. Ondernemers hebben hierbij keuze uit verschillende instrumenten: een financiële buffer opbouwen, prijsspreiding door contracten of gezamenlijke afzet in een productpool, productdiversificatie, verzekeren, of verbreding zoals zorg, recreatie of natuurbeheer.