Nieuws

Goed voorbereid op Rift Valley fever-virus

Gepubliceerd op
14 november 2014

Onder deze titel verscheen in het novembernummer van Tijdschrift voor Diergeneeskunde een interview over het onderzoek naar Rift Valley Fever (RVF) met Rob Moormann van Centraal Veterinair Instituut (CVI).

RVF is een ziekte die zowel bij dieren, vooral evenhoevigen, als bij mensen ernstige gevolgen kan hebben. De ziekte komt nog niet voor in Nederland, maar de kans daarop is niet denkbeeldig. Bovendien komen de muggen die de ziekte in Afrika overdragen ook in Nederland voor.

Klimaatsverandering, immigratie, handel en toerisme kunnen ertoe leiden dat de ziekte vanuit Afrika naar andere landen versleept wordt. CVI werkt daarom aan de ontwikkeling van vaccins tegen RVF. Dit gebeurt vooral ook in samenwerking met Afrikaanse landen omdat het het beste is de ziekte bij de bron te stoppen, waardoor verspreiding voorkomen wordt.

Daarnaast werkt CVI samen met de Wageningse laboratoria voor entomologie en virologie, en het Centrum van Monitoring Vectoren van de NVWA aan onderzoek naar de mogelijkheid of Nederlandse muggen het RVF virus kunnen verspreiden. De resultaten uit dit onderzoek kunnen onder meer worden gebruikt om de bij het CVI ontwikkelde wiskundige verspreidingsmodellen verder te verbeteren en om zodoende de kans op insleep van RVF naar Nederland goed te kunnen bewaken.

Lees het hele artikel in Tijdschrift voor Diergeneeskunde.


Symposium

Op 20 november 2014 vindt in Dronten het Dutch symposium on Emerging Bunyaviruses plaats. Rift Valley Fever-virus is een van de vele bunyavirussen.

Zie ook informatie over Rift Valley fever-virus elders op deze site.