Nieuws

Grasgids 2021 beschikbaar

Gepubliceerd op
10 juni 2021

Begin dit jaar is de nieuwe grasgids beschikbaar gesteld. De grasrassen die zijn opgenomen in de Grasgids voor gebruik in de Oranjebandmengsels zijn getest door onderzoekers van Wageningen University & Research.

“De beoordeling van de kwaliteit van de verschillende grassen is eigenlijk het eindexamen”, geeft onderzoeker Jan-Rinze van der Schoot van WUR aan. “De proeven waarin de nieuwe rassen worden vergeleken met de rassen die al in de Grasgids zijn vermeld duren twee tot drie jaar. In de tabellen in de Grasgids worden de resultaten van de oudere proeven ook meegenomen om zo een stabiele dataset te krijgen. De gegevens in de Grasgids zijn daarmee een voortschrijdend gemiddelde van acht jaar.”

Op het-is-groen.nl staat meer informatie over de nieuwe Grasgids. Daar wordt nader uitleg gegeven over de toetsing van de rassen, evenals over de gazon- en betredingsproeven bij de graszaadveredelaars.