Grauwe Franjepoten voor het eerst te volgen tijdens hun trektocht

Nieuws

Grauwe Franjepoten voor het eerst te volgen tijdens hun trektocht

Gepubliceerd op
9 november 2015

Vier Grauwe Franjepoten uit Zweeds Lapland zijn door dataloggers voor het eerst te volgen tijdens hun 7000 kilometer lange trektocht. De vogels zijn voorzien van zogenaamde geolocators (zeer lichte dataloggers) waarmee hun route, verblijfsduur en gedrag gevolgd kan worden. De vogels bereikten de Arabische Zee via een tussenstop bij de Zwarte en Kaspische Zee, waar ze enkele weken bleven. Grauwe Franjepoten verblijven in de winter zwemmend op open zee. Na aankomst in de Arabische zee waren ze opvallend mobiel, wat doet vermoeden dat ze de tijdelijke voedselrijke situatie volop benutten.

Route vogeltrek onbekend

Grauwe Franjepoten (vogeltjes van 30-40 gram) trekken in de winter vanuit Zweden naar het zuiden. Doordat deze vogels in de winter op zee verblijven, zijn ze moeilijk bereikbaar voor biologen. Er is dan ook bijzonder weinig bekend over hun levenswijze en bewegingen buiten de broedtijd. Twee jaar geleden bleek een Grauwe Franjepoot vanuit Schotland westwaarts te trekken om te overwinteren langs de Pacifische kust van Peru en Ecuador. Van Scandinavische populaties werd altijd gedacht dat ze naar de Arabische Zee trokken, maar dit was nooit bewezen en bovendien is een zuidoost-waartse trekrichting vrij zeldzaam onder Europese broedvogels.

Vogels volgen met dataloggers

Door de reis te volgen via de dataloggers van de vier Grauwe Franjepoten uit het Zweeds Lapland, kunnen we dit nu bevestigen en kunnen we voor het eerst allerlei andere details van hun 6000-7000 kilometer lange trektocht onderzoeken. Ondanks dat de Arabische Zee tot de rijkste mariene gebieden op de wereld behoort, zijn dit de eerste zeevogels waarvan de individuele bewegingen in dit gebied in kaart zijn gebracht.

Lees meer: