Nieuws

‘Green deal’ voor behoud genenmateriaal en verantwoorde boomkeuzes

Gepubliceerd op
25 september 2015

Hoe zorg je voor robuuste beplantingen waarbinnen je biodiversiteit, houtproductie en recreatie kunt combineren? De Green Deal ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt’ moet kopers en verkopers van plantmateriaal bewuster maken van de kwaliteit en herkomst ervan. Het filmpje ‘Het belang van de Rassenlijst Bomen en Genenbank’ legt het uit. Dit filmpje is tot stand gekomen in het kader van het project Genenbank bomen en struiken van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen UR, en in samenwerking met Staatsbosbeheer.

De kwaliteit van plantmateriaal bepaalt in grote mate het presteren van een beplanting, zowel in economische zin als qua natuurwaarden en biodiversiteit. Bij het kiezen van goed plantmateriaal kunnen beheerders rekenen op de Rassenlijst Bomen. In deze database is precies te vinden welke begroeiing voor welk doel het meest geschikt is. “Daarbij besteden we speciaal aandacht aan autochtone populaties van bomen en struiken,” zegt Alterra-onderzoeker Sven de Vries. “Deze zijn namelijk van nature goed aangepast aan de Nederlandse omstandigheden en zij dragen bij aan de unieke biodiversiteit van ons land. We hebben daartoe een genenbank opgericht met populaties van zeldzame autochtone soorten die door heel Nederland zijn opgespoord. Met dit bronmateriaal worden nieuwe planten gekweekt waarmee we ons nationale erfgoed kunnen herstellen.”

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Boomkwekers moeten ervoor zorgen dat dit materiaal voorhanden is, en dat de herkomst ervan transparant is. Hiertoe is met het ministerie van Economische Zaken een Green Deal opgezet. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en bijvoorbeeld bedrijven, maatschappelijke organisaties en lagere overheden. Green Deals zijn bedoeld om gezamenlijk meer duurzaam om te gaan met bijvoorbeeld energie, klimaat, water, mobiliteit of voedselproductie. De Green Deal voor plantmateriaal is een van de inmiddels 160 Green Deals, en heeft als doel om samen met partijen in de keten van bosplantsoen te zorgen voor gebruik van verantwoord plantmateriaal. Doel daarbij is te zorgen voor een beter functioneren van natuur, landschap en bossen, voor behoud van genenbronnen en genetische diversiteit, en voor de vitaliteit van bossen en beplantingen op lange termijn.

Sven de Vries: “Met behulp van onze Rassenlijst Bomen en onze genenbank kunnen beheerders van bos en natuur een verantwoorde beslissing nemen over de vraag welk materiaal ze in hun gebieden het beste kunnen aanplanten. De lijst helpt hen om het geschikte plantmateriaal te bestellen en de kwaliteit te controleren van het plantmateriaal dat hen geleverd wordt door boomkwekers. Voor boomkwekers bieden de rassenlijst en de genenbank een hulpmiddel om hun kwaliteit te verhogen en hun klanten optimaal te adviseren.”