Nieuws

Greencovery: Start-up haalt nuttige producten uit afvalstromen

Gepubliceerd op
31 januari 2020

In deze serie op de Wageningen Campus website spreken we met start-ups, bedrijven en bewoners van de campus over hun activiteiten maar ook over hun keuze voor Wageningen Campus als bedrijfslocatie. Anderhalf jaar geleden, in mei 2018, startte Carlos Cabrera zijn afvalstroomverwerkingsbedrijf. “Met onze technologie kunnen onze klanten munt slaan uit hun afvalstromen. Onze op maat gemaakte oplossingen helpen hen een deel van hun afval om te zetten in waardevolle, duurzame producten. Met Greencovery heb ik veel baat bij het ecosysteem op Wageningen Campus.”

Wat is de kernactiviteit van Greencovery?

Het woord Greencovery is een samentrekking van de woorden “green” (groen) en “recovery” (herwinnen). Wij helpen onze klanten met het terugwinnen van waarde uit de afvalstromen die zijn ontstaan tijdens hun productieproces. We concentreren ons daarbij op het herwinnen van organische zuren en aminozuren, en maken daar smaakstoffen, geurstoffen en voedingssupplementen van.
Onder onze klanten bevinden zich voornamelijk grote voedselproducenten. Gezamenlijk stellen we vast of, en in welke mate, hun afvalstromen gevaloriseerd kunnen worden, en laten er dan onze technologie op los. Met deze aanpak heeft de klant minder afval, meer waardevolle componenten en dus een hogere winstmarge. Eén van onze klanten noemde ons ‘green discovery’ (groene ontdekking) omdat we nieuwe ingrediënten voor hem ontdekken. En ja, dat is inderdaad wat we doen.

Na een onderzoek van de markt zijn we meteen begonnen met de focus op grote bedrijven. Bij hen is de urgentie om iets aan hun productieproces te veranderen het hoogst; zij hebben vaak veel afval op één plaats. Soms is het zelfs zo dat ze niet kunnen groeien door hun afvalproductie.

Hoe ben je het bedrijf begonnen?

Ik heb technische scheikunde gestudeerd in Costa Rica en ben vervolgens naar Wageningen gekomen voor mijn MSc in Biotechnologie. Ik heb in Rotterdam in de chemische industrie gewerkt en ben in Delft gepromoveerd op het gebied van Bio-procestechnologie. Uiteindelijk kwam ik weer in Wageningen als postdoc bij de Biobased Cemistry and Technology (BTC) groep. Hier had ik een begeleider die mij aanspoorde om onderzoek en het werken aan mijn eigen bedrijf te combineren. Ik heb ontdekt dat ik lesgeven leuk vindt en ben ook nog steeds betrokken bij het onderwijs binnen deze groep. En zo kan ik studenten helpen de weg te vinden naar StartLife om zo hun eigen bedrijf op te starten.

StartLife heeft veel voor mij betekend. Ze hebben mij geholpen een bedrijfsplan te schrijven, marktonderzoek te verrichten, en uit te zoeken wie de potententiele klanten zijn en hun meest prangende problemen. En natuurlijk hoe wij waarde kunnen toevoegen aan hun bedrijf.

Hoeveel, en wat voor, mensen werken voor jou?

Op dit moment zijn we met vier personen; twee oprichters en twee werknemers. Ik begon het bedrijf in mijn eentje, maar StartLife adviseerde mij om een partner aan boord te nemen die beschikt over marketing kennis en bedrijfskundige ervaring. Nu ben ik dus technisch directeur en mijn partner is commercieel directeur.

We hebben op dit moment twee grote klanten en zijn met enkele andere partijen in gesprek. We hopen dit jaar te groeien met twee extra werknemers en twee stagiaires.

Welke voordelen ondervind je van de locatie op Wageningen Campus?

Tijdens mijn Masters en als Postdoc heb ik al kennisgemaakt met het ecosysteem met de Incubator, StartLife en StartHub. Van hen heb ik veel steun gekregen. Zij hebben mij geholpen belangrijke deuren te openen en door gebruik te maken van het netwerk van WUR ben ik in contact gekomen met bedrijven. Ik geloof in dit soort ecosystemen, in Delft heeft men een soortgelijke opzet; Biotech Campus, maar wel met een andere focus. Wageningen Campus is voedsel-gerelateerd, en heeft dus ook een bijpassend netwerk. Grote spelers zoals FrieslandCampina en Unilever zijn hier gevestigd, dat werkt erg ondersteunend. Hier zijn veel mogelijkheden om deel uit te maken van het voedsel-netwerk.

Maak je gebruik van de faciliteiten op de campus?

Greencovery gebruikt laboratorium faciliteiten en instrumenten op Wageningen Campus. We zijn op dit moment bezig met pilotprojecten bij Food & Biobased Research en onderzoeksprojecten met BCT. Daarnaast hebben we een opstelling in Delft, waar we laboratoriumruimte huren.

Zijn er nog dingen die je op de campus mist?

Ik vind het een tekortkoming dat wij, als start-ups, wel een kantoor kunnen huren maar niet de mogelijkheid hebben laboratoriumruimte te huren op Wageningen Campus.
Als je samenwerkt met de universiteit of een van de onderzoeksinstellingen kun je van hun laboratoria gebruik maken, maar er is geen mogelijkheid om als start-up een lab te huren of zelf te bouwen. Andere start-ups worstelen ook met dit probleem. Wellicht moeten we bij elkaar komen voor een brainstorm en een gezamenlijk verzoek indienen om een speciaal start-up laboratorium te bouwen.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?

Greencovery hoopt dit jaar vijf keer meer klanten te krijgen dan vorig jaar. Nu gaan we nog op zoek naar nieuwe klanten, maar we hopen dat de klanten binnen drie tot vier jaar zelf naar ons toe komen voor een oplossing voor hun afvalstromen. En we hopen onze aanpak ook in andere landen te kunnen toepassen.

Hoe zie je de toekomst op de campus?

Op dit moment zijn we van plan op Wageningen Campus te blijven. We vinden het ecosysteem prettig en het werkt vooralsnog goed voor ons. We kunnen samenwerken met de universiteit en de onderzoeksinstellingen om meer technologieën te ontwikkelen voor het herwinnen van waardevolle componenten uit afvalstromen.
Maar dus wel graag wel graag met die eigen laboratoriumruimte!