Greenhouse Emission Model (GEM): training voor gebruikers

Nieuws

Greenhouse Emission Model (GEM): training voor gebruikers

Gepubliceerd op
22 december 2015

Het EU Guidance document voor bedekte teelten is een richtlijn voor toelating en emissie van gewasbeschermingsmiddelen bij grond- en substraatteelten naar grond- en oppervlaktewater. De richtlijn is op 1 december 2015 van kracht geworden. In deze richtlijn is het gebruik van een emissiemodel voor kassen beschreven. Ctgb gaat deze nieuwe richtlijn per 1 maart 2016 toepassen. Hiervoor is gebruik van het GEM noodzakelijk.

Alterra-Wageningen UR, Wageningen UR Glastuinbouw, Ctgb en RIVM geven daarom een training voor gebruikers van het model. De training wordt gehouden op 16 en 17 februari 2016 in Wageningen en is van belang voor o.a. risicobeoordelaars van industrie, registratie-autoriteiten en consultants. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen of als u op de hoogte wilt worden gehouden van trainingen kunt u contact opnemen met Jiske de Wolf.