Phalaenopsis, energiebesparing

Nieuws

'Grip op licht' bij Phalaenopsis

Gepubliceerd op
2 februari 2015

Meer energiebesparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring

Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het licht diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Nadat in een eerste fase van dit project anthurium en bromelia was onderzocht, wordt in dit rapport een proef met Phalaenopsis beschreven. Het licht werd diffuus gemaakt door een diffuus schermdoek, door diffuus glas of door te telen in de Daglichtkas. Phalaenopsis kon lichtniveaus van 10 mol m-2 d-1 goed aan, mits dit in begin van de teelt geleidelijk wordt opgebouwd.

Tijdens de opkweek (april-september) werd de groei gestimuleerd onder diffuus glas. Om energie te besparen werd in het winterhalfjaar in de diffuus licht behandelingen het temperatuursetpoint met 1 graad verlaagd en werd lichtintegratie toegepast. Dit leidde tot enige energiebesparing, maar aan het eind van de teelt was hierdoor ook de teeltvoorsprong van diffuus glas teniet gedaan.

Om risico op schade door teveel licht te kunnen voorkomen zijn methoden voor plantmonitoring verbeterd. Zo zijn enkele verbeteringen aan de Plantivity meter gemaakt waardoor de meter minder vaak (eens per week) van blad verwisseld hoeft te worden en de potentiele fotosynthese bepaald kan worden voor een betere inschatting van efficiƫntie van fotosynthese.