Groeie mogelijkheden verkend voor Koeien  & Kansen-bedrijven bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Nieuws

Groeimogelijkheden verkend voor Koeien & Kansen-bedrijven bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Gepubliceerd op
13 april 2015

Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen-bedrijven is verkend wat voor gevolgen dit heeft voor hun bedrijf.

Op basis van de resultaten van 2014 en de forfaitaire productie en plaatsingsruimte moet bijna 90 procent van de bedrijven extra grond verwerven bij groei. Rekening houdend met bedrijfsspecifieke productie en plaatsingsruimte (BEX en BEP), kunnen de bedrijven gemiddeld nog ruim 25 koeien extra houden voordat extra grond nodig is.

In de brief aan de Eerste Kamer geeft de staatssecretaris aan dat melkveebedrijven die in de toekomst willen groeien (bij wet vanaf 1 januari 2016, maar in de praktijk ook al in 2015) grondgebonden moeten zijn. Of de melkveehouders extra grond nodig hebben bij groei zal afhangen van het fosfaatoverschot per hectare. Voor deelnemers aan Koeien & Kansen is verkend wat voor gevolgen deze nieuw Melkveewet heeft voor de verschillende bedrijven.

Meer informatie

Download hier de volledige notitie: Groeimogelijkheden verkend voor Koeien & Kansen-bedrijven bij AMvB grondgebonden melkveehouderij.