Groene Cirkels durzaamheid wereldklasse

Nieuws

"Groene Cirkels, Duurzaamheid van Wereldklasse" overhandigd aan staatssecretaris Dijksma

Gepubliceerd op
28 mei 2015

De stuurgroep van het samenwerkingsverband Groene Cirkels - Willem de Jonge (HEINEKEN), Han Weber (Provincie Zuid-Holland) en Cees Slingerland (Alterra) - overhandigde gisteren de publicatie "Groene Cirkels, Duurzaamheid van Wereldklasse" aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

In haar natuurvisie "Natuurlijk Verder" stelt Dijksma dat ze een omslag wil maken in denken over natuur: van natuur beschermen tégen de samenleving naar natuur versterken mét de samenleving. Economie en natuur profiteren hierbij van elkaar. In haar visie noemt Dijksma Groene Cirkels als voorbeeld van natuurversterking mét de samenleving: overheid, onderzoekers en ondernemers, die samen werken aan een groene gebiedseconomie in en om de HEINEKEN- brouwerij in Zoeterwoude.  Voorbeelden hiervan zijn de plaatsing van windturbines rondom de brouwerij, de verduurzaming van de logistiek of een ecologisch waterzuivering systeem.

In de publicatie "Groene Cirkels, Duurzaamheid van Wereldklasse" vertellen betrokkenen hoe ze binnen en met Groene Cirkels samenwerken om deze doelen te bereiken. Tijdens de overhandiging dankte Dijksma de stuurgroep-leden voor het Groene Cirkels-initiatief en benadrukte ze het belang van Groene Cirkels bij het uitdragen van haar natuurvisie. Met dergelijke voorbeelden worden visies concreet. Dit draagt bij aan de het enthousiasme in de samenleving voor de mogelijkheden van het combineren van economie en natuur, zo stelde Dijksma.

Een klimaat neutrale HEINEKEN-brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in Zoeterwoude: dat zijn de ambities waarvoor het initiatief ‘Groene Cirkels’ is gevormd door HEINEKEN Nederland, Provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR.  Voor de provincie draagt deze samenwerking bij aan de doelstelling om een circulaire economie te realiseren. Voor Alterra biedt het naast onderzoek, de mogelijkheid om kennis te delen met maatschappelijke partijen.

Download publicatie