Nieuws

Groene Cirkels opent B&B’s

Gepubliceerd op
30 januari 2014

Op 22 januari vond bij Museum Naturalis in Leiden de eerste workshop “Bij-zonder kleurrijk landschap: opbouwen van een netwerk” plaats. Deze workshop werd gegeven ten behoeve van het Groene Cirkels project Bijenlandschap. De bijen trokken een volle zaal: diverse partijen uit de Zuid-Hollandse regio kwamen bij elkaar, waaronder gemeentes, onderwijsinstellingen, imkers, het bedrijfsleven en natuurverenigingen. Het doel? Opbouwen van een sociaal netwerk én een netwerk voor de bijen.

B&B’s voor Bijen

Het doel van het project Bijenlandschap is om bijensterfte tegen te gaan door op verschillende plekken in het landschap gebieden te creëren voor bijen en insecten. “Bed & Breakfasts”, zoals het project deze gebieden noemt. Deze kunnen onderling worden verbonden door kleinschaligere bij-vriendelijke stroken in het tussenliggende landschap. Zo ontstaat een robuuste structuur van natuur waar bijen en insecten het hele jaar door kunnen overleven.

Maar wat moet je je precies voorstellen bij een Bed & Breakfast voor bijen? “Bed”, vertelt drs. Sabine van Rooij, Alterra, projectleider, “staat voor de nest- en voortplantingshabitat, en Breakfast voor het ‘foerageerhabitat’ of voedergebied van de bijen en insecten.” Idealiter bestaat een B&B uit 10 hectare habitat binnen ongeveer een vierkante kilometer en zijn daar genoeg planten aanwezig die van het vroege voorjaar tot in de nazomer bloeien. “Maar”, zegt Sabine, “ook kleinere gebieden zijn waardevol, vooral als ze aansluiten op een B&B”.

In het project zijn de honderden bestuivende insecten die in het gebied zouden kunnen voorkomen ingedeeld in drie zogenaamde ecoprofielen: ‘Hommel’, ‘Zweefvlieg’ en ‘Pionier’. Voor elk van deze drie ecoprofielen zijn de randvoorwaarden voor een  B&B gedefinieerd; hoe ziet hun ‘bed’ eruit? En op welk type bodem en in welk type begroeiing kunnen ze hun voedselplanten vinden? Doordat actoren met deze randvoorwaarden hun gebied gaan inrichten en beheren, ontstaat het gewenste resultaat: een kleurrijke en gevarieerde natuur. En dat is natuurlijk niet alleen mooi voor de bijen, maar ook voor de mensen.

Workshop

In het eerste deel van de workshop werden de deelnemers geïnformeerd over de achtergrond en inhoud van het project. Hierna volgden instructies voor het tweede deel van de workshop: het creëren van een fysiek en sociaal netwerk binnen het studiegebied van het project.

Het studiegebied omvat de gemeentes Kaag en Braasem, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden en Leiderdorp. De deelnemers werden in drie geografische groepen verdeeld, om zo het studiegebied te bedekken. Deelnemers gaven per groep aan waar hun terrein lag om vervolgens te kijken of zij, eventueel door samen te werken met hun buren, beschikten over de ingrediënten voor een B&B. Achteraf werden plenair de uitkomsten per groep besproken: waar liggen kansen voor het realiseren van  B&B’s en waar kan tussenliggend landschap bijvriendelijk worden gemaakt? En nog belangrijker: welke actoren willen daarmee aan de slag? De workshop heeft een zo’n 20 enthousiaste actoren opgeleverd die in hun gebied willen starten. 

B&B HEINEKEN Zoeterwoude

Middenin het studiegebied ligt het brouwerij terrein van HEINEKEN Zoeterwoude. Met 35 ha groen is het terrein een prachtige locatie voor een B&B. In het komende jaar zal HEINEKEN op haar terrein starten met ecologisch beheer van het aanwezige groen en hiermee concrete stappen gaan zetten naar de realisatie van het B&B concept.  Zie ook het project Biodiversiteit op de Brouwerij – Fase 2.

Vervolg workshop

In het vervolg op deze workshop wil het project de resultaten uit de eerste workshop bespreken en aanvullen met nog meer B&B’s. Daarna willen we gezamenlijk kijken hoe de B&B’s gerealiseerd kunnen worden.

De datum van deze workshop wordt eind februari via de website bekendgemaakt. Nu alvast aanmelden? Stuur een mailtje naar info@groenecirkels.nl of neem contact op met Sabine van Rooij.