Nieuws

Groene Cirkels uitgebreid en met drie jaar verlengd

Gepubliceerd op
28 september 2017

Groene Cirkels is een programma waarin Wageningen Environmental Research (Alterra) samenwerkt met bierbrouwer Heineken en de provincie Zuid-Holland om de gezamenlijke ambities rond duurzaamheid waar te maken. “Het is onze grootste samenwerking met het bedrijfsleven,” zegt projectcoördinator Eveliene Steingröver van Wageningen Environmental Research.

Groene Cirkels wil met duurzame ontwikkeling een voorbeeld van wereldklasse realiseren voor de maatschappij van de toekomst. Groene Cirkels koppelt de verduurzaming van de Heineken-brouwerij met de kennis van Wageningen Environmental Research aan de provinciale ambities rondom ruimte, water, mobiliteit en economie. De belangrijkste ambities van Groene Cirkels zijn een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. 

Overheid, bedrijfsleven en wetenschap

Zojuist is het samenwerkingsverband verlengd tot en met 2019, en zijn er twee nieuwe convenantpartners toegetreden. Zowel Naturalis als het Hoogheemraadschap Rijnland maakten al sinds 2013 deel uit van het netwerk Groene Cirkels, maar zijn nu ook officieel partners geworden. “De missie van Naturalis sluit goed aan bij de missie van Groene Cirkels,” aldus Koos Biesmeijer van Naturalis. Jeroen Haan van Hoogheemraadschap Rijnland geeft aan dat Groene Cirkels in zijn ogen een goed voorbeeld is van overheid, bedrijfsleven en wetenschap die samen optrekken in het omgaan met klimaatverandering.

Klimaatneutraal transport

Groene Cirkels heeft al diverse  innovatieve projecten en nieuwe concepten opgeleverd, zoals het Moeras, de Multifunctionele sloot, Biodiversiteit op de brouwerij, de Natuur als partner, Klimaatadaptatie Grote Polder en Vergisting in de melkveehouderij. ”We hopen daarmee andere partijen te inspireren en zo de goede voorbeelden uit te rollen,” zegt Eveliene Steingröver. “Een goed voorbeeld is het Bijenlandschap. Er zijn al tientallen zo niet honderden kilometers aangelegd aan bijenlandschap, en het concept vindt breed navolging. Een van de andere voorbeelden van Groene Cirkels is de Groene Corridor. Dit project omvat een groot aantal deelprojecten, waaronder de bouw van nieuwe elektrische schepen die het transport optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe elektrisch aangedreven containerschip de Bon Jovi, van Nedcargo. Al deze inspanningen hebben als doel een klimaatneutraal transport van de brouwerij naar de Rotterdamse haven.”

Directeur Bram de Vos van Wageningen Environmental Research geeft in een commentaar op dit succes aan dat Groene Cirkels een trend zet, en dat deze samenwerking misschien nog wel op veel grotere schaal, zoals Europa en zelfs wereldwijd, toegepast kan worden.