Nieuws

Groene daken voor een leefbaar Tilburg

Gepubliceerd op
15 maart 2016

Groene daken kunnen bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid van steden. Of groene daken de beste optie zijn om de leefbaarheid in steden te vergroten en in hoeverre ze ook werkelijk bijdragen aan bijvoorbeeld klimaatadaptatie hangt af van het soort groendak en de lokale omstandigheden. Alterra zocht het uit voor Tilburg.

Bijdrage aan beleving, duurzaamheid en leefbaarheid

In opdracht van Rijkswaterstaat en het programma Natuurlijk Kapitaal is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg kent relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden gekoppeld. Belangrijke aanknopingspunten zijn beleving, duurzaamheid en leefbaarheid. “Voor het bereiken van een duurzame toekomst is het belangrijk dat nu al wordt geëxperimenteerd, zodat ervaring kan worden opgedaan om toepassingen te testen, verbeteren en uiteindelijk op praktijkschaal toe te passen,” zegt Alterra-onderzoeker Kees Hendriks. “Groene daken kunnen bijdragen aan de gewenste beleving, duurzaamheid en leefbaarheid van Tilburg. Daarnaast kunnen zij fungeren als uithangbord van een klimaatadaptieve stad.”

Effect van groene daken

Groene daken verminderen de afvoer van regenwater naar het riool, reduceren hittestress op warme dagen en hebben een twee keer langere levensduur dan traditionele dakbedekking op platte daken. Ook dragen groene daken bij aan een bijzondere uitstraling van gebouwen. Of groene daken de beste optie zijn om de leefbaarheid in steden te vergroten en in hoeverre ze ook werkelijk bijdragen aan bijvoorbeeld klimaatadaptatie hangt af van het soort groendak en de lokale omstandigheden. Om gemeenten te ondersteunen in hun zoektocht naar innovatieve maatregelen voor een duurzame toekomst heeft Alterra een studie uitgevoerd waarin voor de gemeente Tilburg operationele handvatten zijn ontwikkeld voor een groene-dakenbeleid. Als onderdeel van de studie is in samenwerking met Deltares een verkenning uitgevoerd naar het effect op de waterberging in de stad.

Kansen voor Tilburg

De Tilburgse wethouder Mario Jacobs (Groen, Natuur, Water & Landschap) is enthousiast over de uitkomsten van de rapportage: “Eind januari hebben we het plan van aanpak klimaatadaptatie voor Tilburg vastgesteld. Hierin zijn groene daken als kans benoemd. Dit rapport geeft ons een goed inzicht in de mogelijkheden en potentiële locaties hiervoor. Het is een solide basis om gericht te onderzoeken waar in Tilburg de kansen precies liggen, hoe we die snel kunnen pakken en wat het ons oplevert.”

De laatste vraag wordt door Alterra in een vervolgonderzoek nader uitgewerkt.

Publicatie:

Download het rapport: Groene daken in Tilburg - Operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Kees Hendriks, Robbert Snep, Barry de Vries en Reinder Brolsma, 2016