Nieuws

Gronddoekgoten voor substraatteelt van volvelds gewassen

Gepubliceerd op
12 juni 2014

Gronddoekgoten zijn in 2013 ontwikkeld voor de teelt van lisianthus op substraat. Het teeltsysteem is robuust, low budget en van herbruikbare materialen. Bij lisianthusteelt is goede groei bereikt en is uitval tot een absoluut minimum beperkt gebleven, zonder gebruik van fungiciden.
Begin mei is bij Wageningen UR Glastuinbouw een onderzoek gestart met de teelt van sla, radijs en zomerbloemen (celosia, leeuwenbek en carthamus) in gronddoekgoten.

Het onderzoek staat onder begeleiding van Jan Janse en Frank van der Helm, onderzoekers bij Wageningen UR Glastuinbouw.

In januari 2014 is bij GreenQ Improvement Centre het gronddoekgotensysteem aangelegd op 1.000 m2 voor het project Het Nieuwe Telen Lisianthus. Hierin werken telers en toeleveranciers samen met Wageningen UR, GreenQ en LTO Glaskracht aan een nieuwe teeltmethode van lisianthus met minimaal emissie van water en meststoffen, een minimaal gebruik van gewasbescherming en een sterke reductie van het energieverbruik.  

Gronddoekgoten als substraatsysteem

De toepassing van gronddoekgoten als substraatsysteem voor een nieuw gewas vraagt om een goede configuratie van de teeltgoot en het substraat in combinatie met irrigatiemethode en irrigatiefrequentie. In het onderzoek dit jaar bij groenten en zomerbloemen worden dan ook diverse substraten getest. Daarnaast wordt irrigatie via de regenleiding vergeleken met irrigatie via eb & vloed. Indien irrigatie via de regenleiding mogelijk is dan maakt dit de investering weer aanzienlijk lager.

Systeem geeft grote mate van teeltzekerheid

De groei van de gewassen is vooralsnog goed. Er zijn bij radijs duidelijke verschillen tussen de substraten te zien. Bij sla en zomerbloemen zijn de verschillen met het blote oog niet zichtbaar. Dit houdt in dat het systeem ook voor deze gewassen robuust is en dus een grote mate van teeltzekerheid geeft. Een uitdaging voor de bloementeelt wordt de komende weken de knopvorming goed te realiseren en de vegetatieve groei te beheersen.

In de proef met Lisianthus bij GreenQ heeft het gronddoekgotensysteem in de eerste teelt een goede gewasgroei gegeven. Takgewicht en aantal knoppen waren vergelijkbaar met de praktijk, maar de teeltduur was enkele dagen langer. Uitval als gevolg van ziekte was minimaal zonder gebruik van fungiciden en met hergebruik van drainwater. Inmiddels is het substraatsysteem gestoomd en in week 23 wordt opnieuw geplant.

Financiering van deze onderzoeken: Samenwerken aan Vaardigheden, Kas als energiebron (Ministerie van EZ en LTO Glaskracht), Glastuinbouw Waterproof, Kenniscooperatie Lisianthus en sponsoring vanuit diverse toeleveranciers (Erfgoed, Florensis, v Egmond, Certhon, Jiffy, Floor van Schaik, van loovere/Cultilene, Svensson).