Nieuws

Grondlegger onderwijs en onderzoek fokkerij en genetica overleden

Gepubliceerd op
29 december 2014

Een dag voor hij 88 zou worden overleed op 22 december in zijn woonplaats Heerenveen prof. Rommert Politiek, van 1960 tot 1968 lector Veeteeltwetenschap en van 1968 tot 1988 hoogleraar Veefokkerij aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. “Zijn wetenschappelijk werk, zijn leermeesterschap en zijn maatschappelijke bewogenheid zijn van onschatbare waarde geweest voor Nederland” aldus prof. Pim Brascamp en prof. Johan van Arendonk, beiden leerling en opvolger van Politiek.

Professor Politiek is de grondlegger van het huidige onderwijs en onderzoek op het gebied van fokkerij en genetica bij Wageningen UR, zeggen Brascamp en Van Arendonk in hun In Memoriam:

“Rommert Douwe Politiek groeide op als boerenzoon in Wons. In 1950 ging hij veeteelt studeren in Wageningen. Als student liep hij stage bij het Friesch Rundvee Stamboek. Na zijn afstuderen in Wageningen trad hij in dienst van de Friesch Rundvee Stamboek. Daar deed hij onderzoek naar mogelijkheden voor fokkerij op melkbestanddelen, in het bijzonder melkeiwitten.

Verbetering fokkerijmethoden

“In 1960 startte hij zijn indrukwekkende carrière in Wageningen waar hij in totaal 29 jaar werkte aan de ontwikkeling van het vakgebied Veefokkerij. Als hoogleraar maakte hij de vakgroep Veefokkerij tot een centrum van voor onderwijs en onderzoek op dit terrein. Zijn focus in het onderzoek lag op het verbeteren van de kennis van de biologie van economisch belangrijke kenmerken, het verbeteren van fokkerijmethoden en de vergelijking van verschillende populaties van melkvee. Zijn toewijding aan de wetenschap hebben geleid tot belangrijke actualisering van de opleiding Veeteeltwetenschappen in Wageningen en de introductie van nieuwe cursussen op het gebied van fokkerij.

“Zijn invloed bleef niet beperkt tot 'Wageningen'. Hij droeg bij aan de introductie van methoden voor fokwaardeschatting van stieren waardoor veehouders beter in staat waren de juiste stieren voor hun bedrijf te selecteren. Hij trok er regelmatig op uit om zijn mening te toetsen in de praktijk. Hij aarzelde ook niet om stevig de discussie aan te gaan. Hij stimuleerde samenwerking tussen KI-organisaties en moedigde het gebruik van Holstein-stieren uit Noord Amerika aan.

Internationaal netwerk

“Prof. Politiek had een groot internationaal netwerk en hij pikte nieuwe ontwikkelingen snel op. Hij was zeer actief binnen de Europese vereniging voor Dierlijke Productie (EAAP). Tot na zijn pensionering is hij hoofdredacteur geweest van het wetenschappelijk tijdschrift van de EAAP, Livestock Production Science.

“Een van de mogelijk belangrijkste kwaliteiten van professor Politiek was het stimuleren van jonge mensen om aan de slag te gaan in zijn vakgebied. Hij sprak ook niet over zijn leerstoel maar over zijn ‘leersofa’ waarop hij samen met zijn medewerkers werkte aan het verbeteren van onderwijs en onderzoek. Hij leidde talloze studenten en 26 promovendi op. De studenten en promovendi hebben vorm gegeven aan de ‘School Politiek'.

“Zijn gedachtegoed leeft voort in het werk van zijn talloze voormalig studenten”, aldus Pim Brascamp en Johan van Arendonk.