antibiotica antibioticaresistentie antibioticumresistentie resistente bacteriën

Nieuws

Groot Europees consortium onderzoekt terugdringen resistente bacteriën

Gepubliceerd op
29 januari 2014

Hoe verminder je de ontwikkeling en verspreiding van resistente bacteriën? Dat gaat een groot Europees consortium onder leiding van de Universiteit Utrecht onderzoeken. Aan het consortium Ecology from Farm to Fork of microbial drug Resistance and Transmission (EFFORT) nemen twintig partners uit tien Europese landen deel.

“De aanwezigheid en verspreiding van resistente bacteriën in de voedselketen en in het milieu kunnen grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid en diergezondheid”, zegt Jaap Wagenaar, hoogleraar Klinische Infectiologie aan de Universiteit Utrecht, senior onderzoeker CVI, en projectcoördinator van EFFORT. “Ondanks inspanningen in de afgelopen decennia om het gebruik van antibiotica en de daaraan gekoppelde resistentie terug te dringen, zijn de resultaten onvoldoende. Om nieuwe effectieve maatregelen te vinden moeten we meer weten over het gedrag en verspreiding van resistente bacteriën.”

Geavanceerde technologieën

De deelnemende onderzoekscentra doen daarom gedurende vijf jaar onderzoek naar de ecologie van resistentie in dieren, het milieu (boerderij) en voedsel van dierlijke oorsprong. Dit doen zij met geavanceerde epidemiologische en moleculaire technologieën. Ook worden blootstellingsroutes van antibioticumresistentie voor mensen vanuit dieren en het milieu onderzocht. De uitkomst zal de Europese Commissie helpen om de toenemende resistentie tegen antibiotica af te remmen.

Partners

Het internationale team bestaat uit experts in veterinaire en humane epidemiologie, ecologie, moleculaire biologie, microbiologie, diergeneeskunde en economie. Het EFFORT-consortium bestaat uit 20 partners. Vanuit Nederland zijn dit de faculteit Diergeneeskunde en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, Centraal Veterinair Instituut, Vion Food Group, PorQ en de Wageningen Universiteit. Andere deelnemers zijn: Bundesinstitut für Risikobewertung (DE), Universidad Complutense de Madrid (ES), Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (FR), Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IT), Universiteit Gent (BE), University of Veterinary Medicine Hannover (DE), National Food Institute – Technical University of Denmark (DK), National Veterinary Research Institute (PL), SAFOSO Safe Food Solutions Inc. (CH), National Diagnostic and Research Veterinary Institute, Bulgarian Agency of Food Safety (BG).