Persbericht

Groot onderzoek naar de invloed van voeding en darmbacteriën op ADHD

Gepubliceerd op
30 november 2016

De invloed van voeding en darmbacteriën op het gedrag van kinderen met ADHD is het onderzoeksthema van het FlorA-consortium, een initiatief van ADHD-specialisten en Wageningen University & Research. Zowel genen als omgevingsfactoren spelen een grote rol bij het tot stand komen van ADHD, maar het is onduidelijk welke omgevingsfactoren dat precies zijn en hoe groot hun invloed is. Met dit onderzoek willen de wetenschappers meer inzicht verkrijgen in de oorzaak en de achterliggende mechanismen van ADHD. Deze kennis kan leiden tot nieuwe behandelmethodes.

Omdat de oorzaak van ADHD niet exact bekend is, richt de huidige therapie zich vooral op het onderdrukken van de symptomen  via medicatie en op het leren omgaan met de symptomen met gedragstherapie. Wanneer er meer bekend is over de oorzaak van ADHD en de achterliggende mechanismen kan de behandeling effectiever worden.

ADHD en voeding

ADHD-symptomen kunnen sterk verminderen als kinderen met ADHD een speciaal dieet volgen, zo toonde een grote Nederlandse studie aan, die in 2011 gepubliceerd werd in het gezaghebbend medisch tijdschrift The Lancet. Het FlorA consortium zal zich nu vooral richten op het werkingsmechanisme van voeding: wat gebeurt er tijdens het volgen van dit dieet met de microbiota – de gezamenlijke micro-organismen in de darmen –, het metabolisme, het immuunsysteem en de hersenen, en zijn de bevindingen wellicht te koppelen aan eventuele gedragsveranderingen.

ADHD-therapie op maat

De onderzoekers hopen door middel van dit 6 jaar durende onderzoek vast te stellen hoe groot de invloed van voeding op ADHD werkelijk is. Ook hopen zij biomarkers te vinden (zoals bepaalde stoffen in het bloed of veranderingen in de darmbacterie-populaties) die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier vast te stellen òf een kind met ADHD gebaat is bij een dieet, en zo ja, op welke voeding het kind positief dan wel negatief reageert. Door de inzet van biomarkers kan in de toekomst de behandeling van ADHD per persoon vastgesteld worden (personalized medicine). Hopelijk kan dan bij een deel van de kinderen de huidige therapie vervangen worden door een therapie op maat, onder andere gebaseerd op de individuele samenstelling en activiteit van de microbiota.

Het consortium zal onder toezicht staan van een internationale stuurgroep en wordt in eerste instantie gevormd door de leerstoelgroepen Host-Microbe Interactomics (HMI) en Quantitative Veterinary Epidemiology (QVE) van Wageningen University & Research, het ADHD Research Centre in Eindhoven, kinderarts Rob Rodrigues Pereira, en zal aangevuld worden met laboratoria en met centra gespecialiseerd in fMRI research.