Nieuws

Grote Europese samenwerking CAPITALISE van start

Gepubliceerd op
6 juli 2020

Het CAPITALISE gewasonderzoeksproject heeft 8,6 miljoen euro gekregen van de Europe Commissie om de gewasopbrengsten in Europa en daarbuiten te verhogen. Dit onderzoek maakt deel uit van een nieuwe, groene revolutie om de verwachte toekomstige voedselcrisis aan te pakken. Doel is om fotosynthese te verbeteren. Onderzoekers streven ernaar de efficiëntie te verhogen van de manier waarop planten lichtenergie gebruiken om kooldioxide en water om te zetten in koolhydraten om de opbrengsten in belangrijke gewassen te verhogen.

Jeremy Harbinson, projectcoördinator voor CAPITALISE en werkzaam bij Wageningen University & Research, legt uit dat de natuurlijke variatie die te zien is bij diverse plantsoorten, heel veel potentieel biedt om fotosynthese te verbeteren. “We gebruiken moderne, niet-genetisch gemodificeerde plantveredelingsmethoden om vanuit de meest gunstige eigenschappen van plant en gewas, nog betere, non-GM gewassen te produceren."

Noodzaak is groot 

Tegen 2050 komt de wereldbevolking naar verwachting boven de 9 miljard mensen uit. Deskundigen op het gebied van voedselzekerheid schatten dat hierdoor een verhoging tot aan 110 procent van de huidige productiviteit van gewassen nodig is. De huidige rendementsverbeteringen bedragen slechts ongeveer 1 procent per jaar en de productiviteitstoename van enkele belangrijke gewassen, waaronder tarwe en rijst, is tot stilstand gekomen in enkele grote productiegebieden. Ondanks slimme gewasveredelingsprogramma's en landbouwpraktijken zijn er hard nieuwe innovaties nodig.

CAPITALISE onder leiding van Wageningen University & Research stuurt een internationaal multidisciplinair team van plantenveredelingsbedrijven, een ontwikkelaar van phenotyping technologie en academische plantenwetenschappers aan. De efficiëntie van fotosynthese in gewasplanten ligt ver onder het theoretische maximum voor het proces en dat betekent dat er ruimte is om deze motor van landbouwproductiviteit te verbeteren. Plantenwetenschappers hebben ontdekt dat het verbeteren van fotosynthetische eigenschappen om de efficiëntie van fotosynthese te verhogen kan leiden tot een aanzienlijke verhoging van de productiviteit van planten.

Daarnaast worden burgers, de industrie, wetenschappers en andere belanghebbenden betrokken bij het project. Daarmee wordt een routekaart ontwikkeld voor toekomstige door fotosynthese gedreven gewasonderzoek- en veredelingsprogramma's.

Lees het volledige Engelstalige persbericht hier.​