Persbericht

Grote investeringen in twee hoogwaardige Wageningse onderzoeksfaciliteiten

Gepubliceerd op
12 april 2018

Twee voorstellen voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur zijn toegekend aan Wageningen University & Research en collega-instellingen. Het gaat om ‘The Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre’ (NPEC) en ‘The Ruisdael Observatory for atmospheric science’. Het betreft grote investeringen die afkomstig zijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) die de voorstellen beoordeelde, maakte vandaag de besluiten bekend.

De twee gehonoreerde voorstellen van het investeringsprogramma, de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, sluiten nauw aan op de strategische agenda van WUR. Naast de toekenning vanuit OCW zal WUR ook een aanzienlijke eigen bijdrage leveren. Het gaat om de volgende voorstellen.

The Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC)

NPEC maakt nieuw onderzoek mogelijk om de relatie te begrijpen tussen de genen van een plant, het genotype, en de prestaties en het uiterlijk van een plant, het fenotype. Behalve door het genotype, wordt het fenotype bepaald door de omgeving. Dat is bijvoorbeeld de grond waar een plant in staat, het weer, de aanwezigheid van ziekten en plagen, maar ook de manier waarop planten opgekweekt worden.

Om de fenotypes goed te meten zijn zes modules ontworpen, elk met specifieke mogelijkheden om de plant-omgevingsinteractie te bestuderen, variërend van het moleculair niveau tot de groei van een gewas in het veld. Door NPEC kunnen nieuwe genen gevonden worden die door de plantenveredelingsbedrijven gebruikt kunnen worden om hun rassen te verbeteren, zodat ze beter aangepast zijn aan de veranderde klimaatomstandigheden en beter toegerust om tegemoet te komen aan de vraag naar hoger opbrengsten onder meer duurzame teeltomstandigheden.

Prof. Mark Aarts, hoofdaanvrager, en drs. Rick van de Zedde waren intensief betrokken bij de ontwikkeling van het voorstel NPEC is een samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het toegekende bedrag is € 11.281.000.

The Ruisdael Observatory for atmospheric science

Door de langdurige emissies van broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof is de atmosfeer structureel veranderd. Het Ruisdael Observatorium gaat boven Nederland heel nauwkeurig deze veranderingen meten en modelleren. Een vast meetnetwerk, mobiele sensoren en uitgebreide grondstations leveren gegevens op over de fysische en chemische eigenschappen van de atmosfeer en zijn interactie met het aardoppervlak.

Een nieuwe rekenfaciliteit verwerkt de geobserveerde gegevens real time in atmosfeermodellen. Hiermee brengt het Ruisdael Observatorium met een resolutie van 100 meter de verandering van het lokale weer, klimaat en luchtkwaliteit in beeld. Wouter Peters coördineert het Wageningse deel van het onderzoek.

Het Ruisdael Observatory is een samenwerking van TU Delft, het KNMI, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Energieonderzoek Centrum Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam, TNO Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Het toegekende bedrag is € 18.196.000.