Nieuws

Grote verschillen tussen tarwerassen in gele roestaantasting

Gepubliceerd op
21 mei 2014

In de rassenproeven van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad zijn zeer grote rasverschillen te zien in gele roestaantasting. Dit voorjaar speelt gele roest in wintertarwe een belangrijkere rol dan in andere jaren. De infectiedruk is erg hoog door de weersomstandigheden van dit jaar.

De rassenproeven worden uitgevoerd voor onderzoek voor de Aanbevelende Rassenlijst. Voor gele roest hanteert de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst minimumnormen. Erg gevoelige rassen worden niet aanbevolen. Dit jaar is goed te zien dat het gebruik van minimumnormen zeer zinvol is. De aanbevolen rassen worden niet of slechts in beperkte mate aangetast. De praktijkpercelen met een zware gele roestaantasting, blijken vaak ingezaaid te zijn met een ras dat niet op de Aanbevelende Rassenlijst staat.

Het onderzoek voor de Aanbevelende rassenlijst wordt in opdracht van Plantum uitgevoerd. Nieuwe rassen van alle kwekers worden onderling vergeleken en de beste rassen worden opgenomen in de jaarlijkse rassenlijst.

Meer informatie

  • Rassenbulletins van andere gewassen