Nieuws

Grotere toom biggen is € 63,50 waard

Gepubliceerd op
26 april 2017

Wageningen Livestock Research heeft de waarderingsnormen voor de varkenshouderij opnieuw berekend. De waarderingsnormen bestaan uit een rentabiliteitsindex en een productiegetal en geven de economische waarde aan van technische verbeteringen op een varkenshouderijbedrijf.

Rentabiliteitsindex voor zeugen fors toegenomen

De rentabiliteitsindex evalueert het afgesloten boekjaar. Voor zeugen is deze in 2016 sterk toegenomen in vergelijking met 2015. Dit heeft vooral te maken met de hogere prijzen voor zowel biggen als slachtzeugen. De waarde van een hogere worpindex is meer dan verdubbeld, doordat het saldo van zeugen het afgelopen jaar fors hoger was. De waarde van een hogere toomgrootte is met de helft toegenomen tot € 63,50 per aanwezige zeug, als gevolg van de hogere biggenprijs. Bij vleesvarkens zijn de waarderingsnormen voor groei (25%) en uitval (13%) gestegen, doordat het saldo per vleesvarken in 2016 aanzienlijk hoger was.

Hogere waarde productiegetal zeugen

Het productiegetal geeft het te verwachten financiële rendement van veranderende kengetallen op het saldo in het lopende boekjaar. Het productie-getal wordt berekend op basis van het prijsniveau van oktober 2016 tot en met maart 2017.

De waarden van een terugkomer op 21 dagen, een levend geboren big en uitval verdubbelen in vergelijking met vorig jaar. Elke procent minder uitval van biggen leidt tot een saldoverbetering van bijna € 14 per zeug. Dit komt door de fors hogere biggenprijs van het afgelopen halfjaar. De waarde van een vervangen zeug neemt iets af. Bij vleesvarkens is het productiegetal vrijwel ongewijzigd.

Deze waarden en de andere waarderingsnormen voor de varkenshouderij staan in de digitale versie 2017 van het Handboek Varkenshouderij. Ga naar www.handboekvarkenshouderij.nl  

Uitgever

Het Handboek Varkenshouderij wordt uitgegeven door Wageningen Livestock Research. Voor vragen kunt u contact opnemen met Izak Vermeij (0317-480 483; izak.vermeij@wur.nl).