Haal meer uit organische stof in de bodem - gereedschappen voor de landbouw

Nieuws

Haal meer uit organische stof in de bodem - gereedschappen voor de landbouw

Gepubliceerd op
26 november 2015

Het Europese project SmartSOIL heeft een innovatieve 'Toolbox' ontwikkeld om landbouwers te helpen om een goede balans te vinden tussen gewasopbrengst, bodemgezondheid en het vastleggen van koolstof in de bodem. Boeren uiten hun zorgen over het afnemen van het organische-stofgehalte en daarmee van de bodemvruchtbaarheid op hun gronden. Dit kan door bepaalde maatregelen worden voorkomen. Alterra heeft die maatregelen op een rij gezet.

Iedere akkerbouwer weet dat organische stof één van de sleutels is voor een goede en rendabele productie van gewassen. Organische stof helpt bij het verbeteren van de bewerkbaarheid van de bodem, het opslaan en vasthouden van water en het verhogen van de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Het vastleggen en vasthouden van koolstof in de bodem - door goed bodemmanagement - heeft als extra voordeel dat klimaatverandering wordt aangepakt door het verminderen van de emissie van bodemkoolstof als CO2 naar de atmosfeer. Voor de agrarische gemeenschap is het dan ook belangrijk om te weten welke maatregelen resulteren in een goede balans tussen de productiviteit van gewassen, de kwaliteit van bodem en koolstofopslag in de bodem.

Het SmartSOIL-project heeft deze vraag beantwoord. "Er is uitgebreid gesproken met adviseurs, toonaangevende boeren en beleidsmakers uit zes landen. Met hun inbreng hebben we de SmartSOIL Toolbox ontwikkeld," zeggen Jan Peter Lesschen en Peter Kuikman van Alterra. "Met een aantal eenvoudige agrarische maatregelen kun je het bodemkoolstofgehalte verbeteren en zo bijdragen aan de verbetering van de opbrengst van je gewassen op lange termijn."

De Toolbox omvat:
• Factsheets van verschillende maatregelen die leiden tot het verhogen of in stand houden van organische stof in de bodem (vanggewassen en bodembedekkers, beheer van gewasresten, minimale grondbewerking, het gebruik van meststoffen, vruchtwisseling)
• Case studies bij zes geselecteerde boeren in verschillende Europese landen die de voordelen, de nadelen en de kosten laten zien van de uitvoering van deze maatregelen
• Video’s die de toepassing tonen van verschillende maatregelen op het land
• Beleidsopties die goede landbouwmethoden en goed bodemmanagement op nationaal en EU-niveau stimuleren
• Kaarten voor beleidsmakers en wetenschappers met gebieden in de EU waar het risico op het verliezen van organische koolstof aan de orde is
• De SmartSOIL Tool, een Decision Support Tool waarmee boeren en adviseurs virtueel kunnen experimenteren met hun bedrijf om het effect van veranderingen in het bodembeheer te zien op hun gewasopbrengsten en de voorraad organische stof in de bodem


De Toolbox is hier te vinden.