Varkenshandboek

Nieuws

Handboek Varkenshouderij weer helemaal bij de tijd

Gepubliceerd op
19 juni 2015

In vijf jaar tijd veranderde er veel in de varkenshouderij. Nieuwe wetgeving leidde tot andere huisvesting, de schaalvergroting zette door, de technische resultaten verbeterden en er zijn nieuwe Uniformeringsafspraken. Daarbij zijn er innovaties geweest, nieuwe marktconcepten ontstaan en randvoorwaarden gewijzigd. Genoeg redenen om het handboek Varkenshouderij weer helemaal te actualiseren.

Praktisch naslagwerk

Het Handboek Varkenshouderij is een praktisch naslagwerk, gericht op alle facetten waarmee men in aanraking komt in de Nederlandse varkenshouderij. Een varkenshouderijbedrijf zit complex in elkaar. Een verandering op het bedrijf op één vlak heeft veelal invloed op meerdere vakgebieden; zaken als bedrijfsovername en bedrijfsuitbreiding raken veelal de gehele bedrijfsvoering. Het handboek geeft

gericht antwoord op de meest voorkomende vragen in de reguliere varkenshouderij. Daarnaast staan er verwijzingen naar bronnen waar meer informatie te vinden is.

Het varken

Nieuw in het handboek is een hoofdstuk over het varken zelf. In dit hoofdstuk staan allerlei wetenswaardigheden, die vrijwel niemand (meer) weet. Wie weet bijvoorbeeld dat varkens echte fijnproevers zijn en vooral proeven met hun neus?

Het hoofdstuk gaat ook in op de behoeftes van het varken, zoals exploratie, sociaal gedrag, beweging, nestbouwgedrag, maternaal gedrag. Dit zijn zaken die een varkenshouder kunnen helpen bij het management op zijn of haar bedrijf.  

Houderijaspecten

Na een hoofdstuk over economie en bedrijfsmanagement steekt het Handboek de diepte in met hoofdstukken over huisvesting, voeding, gezondheidszorg, fokkerij en productkwaliteit. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan arbeid en wetgeving.

Zoekopties

In het boek is een index opgenomen om het zoeken naar informatie te vergemakkelijken. In de digitale versie kan nog beter gezocht worden door een bepaalde zoekterm in te vullen. Ook is aan het boek een adressenlijst toegevoegd, waarin relevante organisaties voor de varkenssector zijn opgenomen.

Online versie

Het is met de nieuwe uitgave mogelijk zich te abonneren op de online versie. In deze digitale versie kunt u direct klikken op een link naar diverse aanvullende informatiebronnen. De digitale versie wordt jaarlijks geactualiseerd op het gebied van technische en economische kengetallen, waarderingsnormen en wetgeving.

Het Handboek Varkenshouderij is niet alleen bedoeld voor varkenshouders, maar evenzeer onmisbaar voor agrarische adviseurs, onderwijsinstellingen en ieder ander die werkzaam of geïnteresseerd is in de varkenssector.

Voor meer informatie en bestellen van het boek of de digitale versie kunt u terecht op de pagina van het handboek varkenshouderij.